ویکی God of War

گارمر

اشتراک‌گذاری

گارم

Garm

گارمر - God of War

عنوان

نگهبان خون‌آلود دروازه هل

جنسیت

مذکر

محل تولد

هل‌هایم (ظاهرا)

نژاد

گرگ

گارم (Garm) یک گرگ غول و ساکن هل‌هایم است. این جانور توسط تیر، خدای جنگ آسیر در آنجا به زنجیر کشیده شده بود تا نتواند شکاف‌هایی را بین قلمروها ایجاد کند، موضوعی که می‌توانست باعث ایجاد مشکلاتی جدی در تمام قلمروها شود. با این حال در مقطعی آترئوس به خاطر عدم آگاهی از ذات گارم او را آزاد کرد و باعث ایجاد شکاف‌هایی در قلمرو شد. بعدا آترئوس و کریتوس این جانور را شکست دادند و در این فرآیند روح گرگ درگذشته‌ی آترئوس یعنی فنریر به جسم گارم منتقل شد و به این ترتیب فنریر احیا شد.

خدای جنگ راگناروک

گارم در هل‌هایم به زنجیر کشیده شده بود و آترئوس در حین یکی از ماموریت‌های خود به این قلمرو باعث آزاد شدن آن شد، بدون این که از خطرهای او مطلع باشد. این اقدام او توسط هایم‌دال یک اشتباه بزرگ خطاب شد و مشخص شد که این گرگ امکان ایجاد شکاف‌هایی به قلمروی دیگر را دارد، که این موضوع باعث می‌شد هل-واکرها از قلمروهای دیگر وارد شوند. زمانی که آترئوس به خانه سیندری بازگشت متوجه شد که آنجا مورد حمله هل-واکرها قرا گرفته است. از این رو کریتوس و آترئوس برای حل این مشکل به هل‌هایم بازگشتند تا جلوی گارم را بگیرند.

این دو با استفاده از زنجیری که زمانی گارم به آن بسته شده بود اقدام به خفه کردن این گرگ کردن و فکر کردند که در کشتن آن موفق شده‌اند، اما زمانی که آن‌ها قصد ترک محل را داشتند، گارم به شکلی زنده شد و یک شلیک یخ را به سمت آن‌ها روانه کرد. آترئوس پی برد که گارم هیچ روحی ندارد و ایده‌ای به سرش زد. او با یادآوری حرف‌های انگربودا در مورد روح‌ها، و با کمک کریتوس چاقوی خود را در این جانور فرو کرد، چاقویی که حامل روح فنریر بود. از این رو روح فنریر بدن گارم را فرا گرفت. این اقدام باعث تغییر رنگ خز این گرگ به خاکستری و سفید شد، و همچنین رنگ چشمان او به نارنجی تغییر کرد.

قدرت‌ها و توانایی‌ها

  • ایجاد شکاف میان-بعدی
  • توان بیکران
  • پایداری بیکران
  • جاودانگی/احیا
  • کنترل یخ
صفحات دیگر