ویکی God of War

هریسولگر

اشتراک‌گذاری

هِرِیسولگر

Hræsvelgr

هریسولگر - God of War

عنوان

پرستوی جسد
هل

جنسیت

مونث

محل تولد

هِرِیسولگر (Hræsvelgr) یک یوتون حاضر در خدای جنگ (۲۰۱۸) است. او حاکم کنونی هل‌هایم است که همچنین با لقب «هل» شناخته می‌شود. او بالای بلندترین بنا نشسته و نظاره‌گر این قلمرو و ساکنانش است.

اسطوره‌شناسی نورس

هریسولگر در اسطوره‌شناسی نورس غولی است که از یک عقاب شکل گرفته است.

بنا بر بیت ۳۷ از شعر وافرونیسمال (Vafpruonismal)، او در انتهای جهان (یا لبه شمالی آسمان) می‌نشیند و هنگام پرواز، بال زدن او باعث وزش باد می‌شود.

بیوگرافی

هریسولگر فرمانروای هلهایم است و بنابراین با عنوان «هل» شناخته می‌شود. هنگامی که کریتوس به هلهایم سفر کرد تا قلب نگهبان پل را برای درمان پسرش به دست آورد، هریسولگر نسبت به تمام اتفاقاتی که شاهد آن بود بی‌تفاوت بود.

پس از شکست دادن گارم، کریتوس و آترئوس با او صحبت کردند تا بفهمند که چه تعداد از اشک‌های هل (Hel Tears) در اثر هیاهوی مربوط به گارم باز شده است. هریسولگر به آترئوس گفت که شش اشک باید بسته شود و همچنین تصریح کرد که برای بستن آن‌ها نباید انتظار تشکری داشته باشد، چرا که این اشک‌ها از ابتدا نباید باز می‌شد. بعدا میمیر سعی کرد تا به هریسولگر درباره موفقیت‌شان در بستن تمام اشک‌ها بگوید، اما این عقاب هل از قبل به آن آگاه بود، و به سادگی اشاره کرد که همانطور که به آترئوس گفته هیچ پاداشی برای بستن آن‌ها وجود ندارد.

قبل از شروع جنگ برای سرنگونی اودین، کریتوس و متحدانش تصمیم گرفتند از هریسولگر درخواست نیروی کمکی کنند. آن‌ها همچنین او را متقاعد کردند تا فردی را به عنوان جانشین پیدا کنند تا این فرد به حاکم هل‌هایم تبدیل شود و هریسولگر بتواند از این مقام کناره‌گیری کند.

تصاویر

هریسولگر
هریسولگر