ویکی God of War

نورنیر

اشتراک‌گذاری

نورنیر

Nornir

نورنیر - God of War

عنوان

الهه‌های سرنوشت

نام مستعار

نورن‌ها

جنسیت

مونث

محل تولد

نژاد

نخستین

بستگان

وولسوسپا (مادر)

وفاداری

آسگارد
یوتون‌هایم (احتمای)

نورنیر (Nornir) الهه‌های سرنوشت نورس هستند.

اسطوره‌شناسی نورس

نورن‌ها (Norns) در اساطیر اسکاندیناوی نیمه الهه یا فرشتگان سرنوشت هستند. این سه خواهر به نام‌های اورد (به معنی سرنوشت)، ورداندی (بایستگی و ضرورت) و اسکولد (زمان حال) سرنوشت انسان‌ها و سرنوشت خدایان و همچنین جریان‌های طبیعی و دائمی کیهان را کنترل می‌کنند. آن‌ها همچنین نگهبان چاه سرنوشت یعنی اورداربرونر، در زیر یکی از ریشه‌های ایگدراسیل در آسگارد هستند.

وظیفه و مأموریت مهم دیگر نورن‌ها مراقبت و رسیدگی به ایگدراسیل است. از آنجا که این درخت همواره در معرض خطر قرار دارد و در حال فساد است، نورن‌ها با پاشیدن گل و آب از چاه سرنوشت، سعی در توقف یا کند کردن این روند دارند.

در بعضی روایت ها، نورن‌ها همچنین در وضع حمل و تولد نوزادان کمک می‌کردند، و در بعضی موارد چنین تصور شده است که هر شخص، نورن مخصوص به خود را دارد.

در مجموعه خدای جنگ

خدای جنگ (۲۰۱۸)

اگرچه آن‌ها دیده نشدند اما گنجینه‌های آن‌ها در اطراف میدگارد قابل یافتن بود. کریتوس و آترئوس می‌توانند این گنجینه‌ها را باز کنند و آیتم‌های زیادی را به دست آوردند.

خدای جنگ راگناروک

کریتوس، فریا و میمیر برای کشف سوالاتی در مورد آینده به جستجوی نورن‌ها پرداختند و با کمک کلپی موفق به مکان‌یابی آن‌ها شدند.