بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ماسک آفرینش

اشتراک‌گذاری

ماسک آفرینش

Mask of Creation

ماسک آفرینش - God of War

مالک

اودین (قبلا)
لوکی (قبلا)

وضعیت کمیابی

بی‌نظیر

نمایش در

خدای جنگ راگناروک

ماسک آفرینش (Mask of Creation) یک سازه‌ی باستانی بود که توسط اودین استفاده می‌شد. این ماسک چوبی به شکلی جادویی به شکاف خلقت متصل است، اگرچه هدف واقعی آن ناشناخته باقی مانده است.

تاریخچه

منشا این ماسک یک راز کامل است. در حالی که یوتون‌ها خالق ساخت آن نبودند اما تعداد کمی از آن‌ها این ماسک را در رؤیاهای خود دیده‌اند. اگرچه هیچ کس نمی‌داند که این نقاب از کجا آمده است، اما اعتقاد بر این است که این ماسک توانایی افشای اسرار آفرینش را دارد و می‌تواند دانشی بی‌نهایت را به ارمغان آورد. با این حال، برخی مانند میمیر فکر می‌کنند که این تنها یک داستان است و یافتن قطعات آن صرفا تلف کردن وقت است.

زمانی که اودین یمیر را کشت و با جسدش دنیا را شکل داد، به طور تصادفی حفره‌ای در واقعیت ایجاد شد که از طریق آن قلمروی آفرینش برای او آشکار شد. وقتی او سعی کرد تا نگاهی اجمالی به داخل آن بیاندازد، او تقریبا دیوانه شد و چشم راستش هم در این فرآیند از دست داد. در آن زمان بود که او ماسکی به نشانه‌های سبزرنگ را کشف کرد که با پوشیدن آن امکان نگاه کردن به خلقت را پیدا می‌کرد. قطعات این ماسک در سراسر نه قلمرو پراکنده شده بودند و اودین که مایل به استفاده از این ماسک برای یافتن تمام پاسخ‌هایش بود، تصمیم گرفت از آترئوس که قادر به خوانش متون مختلف بود استفاده کند تا این ماسک را تکمیل کند.

به لطف آترئوس، ماسک به طور کامل بازسازی شد اما آترئوس مجبور شد تا با این ماسک از دست ثور انتقام‌جو فرار کند. اودین بعد از کشتن بروک تقریبا به این ماسک دست یافت، اما قبل از این که بتواند فرار کند، کریتوس موفق شد آن را با دروپنیر به دیوار بچسباند. در طول راگناروک، به دلیل بازسازی ماسک، شکاف مذکور دوباره باز شد و اودین از آترئوس خواست تا از ماسک برای نگاه به شکاف استفاده کند. با این حال آترئوس امتناع کرد و و در کمال وحشت اودین ماسک را از وسط شکست و باعث شد تا شکاف آفرینش برای همیشه مهر و موم شود.

صفحات دیگر