بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

راگناروک

اشتراک‌گذاری
راگناروک

راگناروک (Ragnarök) یا گرگ و میش خدایان رویداد بزرگی است که اولین بار توسط یک یوتون به نام گروا پیش‌گویی شد. بر اساس این پیش‌گویی در جنگی عظیم، بسیاری از خدایان از جمله اودین و ثور نابود می‌شوند و دنیا با غوطه‌ور شدن در آب تجدید حیات می‌کند. کریتوس و آترئوس نیز به عنوان مرکز همه چیز در این پیشگویی مورد اشاره قرار گرفته‌اند. با این حال، در حقیقت راگناروک تنها منجر به نابودی آسگارد شد در حالی که سایر قلمروها دست نخورده باقی مانند. علاوه بر این از میان خدایان تنها مرگ ثور و اودین رقم خورد.

خدای جنگ (۲۰۱۸)

رویدادهای پیش‌گویی شده

 • مرگ بالدر اولین نشانه از آمدن راگناروک است.
 • فیمبول‌وینتر (زمستانی به طول سه سال) بعد از مرگ بالدر شروع خواهد شد که پایان آن با شروع راگناروک همراه خواهد بود.
 • اسکول و هاتی، دو گرگ از نژاد غول، اقدام به بلعیدن خورشید و ماه خواهند کرد که نشانه‌ای از شروع راگناروک است.
 • سورت، با شمشیر شعله‌ور خود آسگارد را خواهد سوزاند.
 • جنگ میان آسیر و ونیر ادامه پیدا خواهد کرد.
 • نبر فنریر با اودین که باعث مرگ هر دو خواهد شد.
 • نبردی سخت بین یورمونگاند و ثور شکل می‌گیرد، و خدای رعد به مار جهان ضربه‌ی سختی می‌زند به طوری که ایگدراسیل متلاشی می‌شود و مار به گذشته برمی‌گردد. ثور نُه قدم برمی‌دارد و سپس تسلیم سم مار شود.
 • کریتوس و پسرش آترئوس به میان می‌آیند و کریتوس به دست ثور می‌میرد.
 • پس از نابودی آسگارد، آترئوس با یک جفت گرگ دیدار می‌کند و با آن‌ها همسفر می‌شود.

خدای جنگ راگناروک

با این حال سه سال بعد، کریتوس،‌ آترئوس، میمیر و تیر پیش‌گویی واقعی راگناروک را کشف کردند که به دنبال مرگ بالدر و فیمبول‌ینتر بود. این موضوع مشخص شد که غول‌ها با جادوی خود پیش‌گویی واقعی را در جایی از معبدهای یوتونی پنهان کردند تا اودین به آن دسترسی پیدا نکند.

رویدادهای حقیقی پیش‌گویی

 • در گذشته، اسکول و هاتی توسط اودین اسیر می‌شوند و توسط یوتون‌ها آزاد خواهند شد.
 • توله‌های گرگی فرار خواهند کرد و در واناهایم ساکن خواهند شد.
 • اسکول و هاتی تعقیب خورشید و ماه را در آینده شروع می‌کنند تا این که ماه به نوعی توسط آینهریار ربوده می‌شود، و هاتی دیگر چیزی برای دنبال کردن نخواهد داشت.
 • اسکول دنبال کردن خورشید را رها می‌کند تا دوباره ماه به آسمان بازگردد.
 • یک قهرمان یوتون ماه را آزاد می‌کند و یک گرفتگی در خورشید و ماه شکل می‌گیرد.
 • کریتوس ارتش‌هایی از سایر قلمروها را علیه اودین، ثور و ارتش آسگارد رهبری خواهد کرد. ارتش‌ها شامل الف‌ها، مرده‌ها، ونیر و غیره خواهد بود.
 • نبرد بین ثور و یورمونگاند در خواهد گرفت که خدای تندر با ضربه‌ای مار جهان را به گذشته می‌فرستد.
 • سورت خودش تبدیل به راگناروک خواهد شد و آسگارد را نابود خواهد کرد.
 • قلمروهای دیگر ایگدراسیل به رشد خود ادامه خواهند داد.
 • اودین در پایان می‌میرد و پیروزی از آن ارتش‌های سایر قلمروها خواهد بود.
صفحات دیگر