بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

آلف‌هایم

اشتراک‌گذاری

آلف‌هایم

Alfheim

آلف‌هایم - God of War

حاکم

فریر (قبلا)

زیست‌بوم

برکه‌ها، صحراها

پایتخت

هیچ

بخشی از

باس‌ها

سوارتالیوفور
میون (اختیاری)

آلف‌هایم (Alfheim) یکی از نه قلمرو از درخت جهان و یکی از مکان‌های اصلی در خدای جنگ (۲۰۱۸) است. این سرزمین خاستگاه الف‌های روشنایی و تاریکی است و بعد از میدگارد اولین مکانی است که در بازی مذکور قابل کاوش است.

نور آلف‌هایم منبع نیروی بیفروست برای سفر به جهان‌های دیگر از طریق معبد تیر است. این سرزمین درخشان خانه‌ی تمام الف‌ها شامل روشنایی و تاریکی است و این دو برای قرن‌ها بر سر مالکیت نور آن با یکدیگر در جنگ بوده‌اند.

زمانی که الف‌های روشنایی کنترل نور الف‌هایم را در دست داشتند، نور آزادانه می‌درخشید و آسمان آبی بود و وقتی الف‌های تاریکی آن را در دست داشتند نور پنهان بود آسمان قرمز رنگ بود.

اما ورود فریر، خدای ونیر باعث شد تا الف‌های روشنایی برای مدتی طولانی کنترل نور را به دست بگیرند و این خدا را ارباب خود خطاب کنند و او را در قلمروی خود مستقر کنند. احتمالا ناپدید شدن این ونیر نیز باعث شده تا الف‌های تاریکی برتری پیدا کنند و نور را دوباره مال خود کنند.

زمانی که فریا خواهر فریر، کریتوس و پسرش آترئوس را به منظور گرفتن بخشی از نور به قلمرو الف‌ها برد، این قلمرو با گذشت زمان کم نور شده بود. از آن جایی که الف‌های تاریکی نور را پنهان کرده بودند و هیچ دسترسی به آن وجود نداشت بنابراین خدایان مجبور شدند برای آزادسازی نور با الف‌های تاریکی مقابله کنند که این تقابل با مرگ پادشاه الف تاریکی به پایان انجامید.

با شکست الف‌های تاریکی و رها شدن الف‌های روشنایی از چنگ آن‌ها، الف‌هایم باری دیگر می‌درخشید.

دانستنی‌ها

  • بنا بر گفته‌ی میمیر زمان در آلف‌هایم خیلی سریع‌تر از میدگارد می‌گذرد.
  • بروک برای جرایمی که انجام داده اجازه ندارد به الف‌هایم بازگردد و به همین دلیل است که سیندری در اینجا تنها است.
  • الف‌هایم همچنین به یک انشینت (Ancient)‌ پناه داده است.
صفحات دیگر