بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کنسا (Kensa)

اشتراک‌گذاری

کنسا

Kensa

کنسا (Kensa) Assassin’s Creed

وابسته به

تمساح

صداپیشه

نیکول استمپ

حضور در

Assassin's Creed: Desert Oath (اولین نمایش)
Assassin's Creed: Origins

کنسا (Kensa) یک گلادیاتور مصری و دوست بایک مدجای در دوران سلطنت بطلمیوس سیزدهم بود.

بیوگرافی

کنسا در هنگام بازدید بطلمیوس سیزدهم از سیوا در سال ۴۹ پیش از میلاد به عنوان یک برده توسط لوسیوس سپتیمیوس به استثمار گرفته شد. او سرانجام موفق به فرار و ترک این روستا شد و راهی شهر کروکودیلوپولیس در واحه فیوم شد. آنجا اسیر فلیکس مارتیالیس، مالک میدان نبرد کروکودیلوپولیس شد و به عنوان یک گلادیاتور آموزش دید.

یک سال بعد کنسا دوباره با بایک دیدار کرد، کسی که به دنبال قاتل دختر بچه‌ای به نام شادیا به آنجا آمده بود. کنسا به بایک برای ورود به میدان نبرد گلادیاتورها کمک کرد و این دو گروهی به نام جنگجویان سیوایی را تشکیل دادند. آن‌ها با هم وارد میدان شدند و به مبارزه با دیگر گلادیاتورها از جمله Diovicos و Viridovix پرداختند. بعد از شکست دادن آن‌ها کنسا متوجه انگیزه بایک برای ورود به این میدان شد؛ او باور داشت که دو گلادیاتور نام برده مسئول مرگ شادیا هستند. سپس کنسا به بایک پیشنهاد کمک داد اما بایک این پیشنهاد را رد کرد و میدان مبارزه را ترک کرد.

روز بعد کنسا توسط برنیکه (با نام مستعار تمساح)، قاتل حقیقی شادیا و عضو فرقه پارینه‌ها استخدام شد تا محافظ شخصی او باشد، اگرچه کنسا در این کار موفق نبود.

صفحات دیگر