ویکی ناروتو / بوروتو

نینجوتسو فضا-زمان

اشتراک‌گذاری
نینجوتسو فضا-زمان
یک نمونه نینجوتسو فضا-زمان

نینجوتسو فضا-زمان (Space–Time Ninjutsu) فنونی هستند که به کاربر اجازه دستکاری فضازمان را می‌دهد.

کارکرد

کاربر می تواند با دستکاری یک نقطه خاص از فضا، هدف خود را به داخل یک بعد تهی منحرف کند و بلافاصله آن را تلپورت کند. توبیراما سنجو، میناتو نامیکازه و اوبیتو اوچیها همه کاربران ماهر نینجوتسو فضا-زمان هستند. تکنیک های فضا-زمان متداول نیستند و شیکامارو نیز به نادر بودن آن اشاره کرده است.

همه تکنیک‌های مبتنی بر احضار مرتبط با فضا و زمان هستند، زیرا اهداف از طریق یک بعد خالی به محل احضار کننده ورود پیدا می‌کنند.

به نظر می رسد که هر تکنیک فضا-زمان یک بعد منحصر به فرد را دارد و سایر فنون به طور معمول نمی‌توانند به آن دسترسی پیدا کنند، با این حال یک کاربر ماهر می‌تواند بعد خود را با دیگری هماهنگ کند تا به آن دسترسی پیدا کند، کاری دشوار که به مقدار زیادی چاکرا نیاز دارد.

بُعدها

  • بعد دایکوکوتن
  • بعدهای کاگویا
  • بعد کاموی
  • سیاره مومومشیکی
  • بعد نوئه
  • دنیای زیرین
صفحات دیگر