ویکی ناروتو / بوروتو

شش طریق پین

اشتراک‌گذاری

شش طریق پین

Six Paths of Pain

شش طریق پین - ناروتو / بوروتو

دسته‌بندی

ککی گنکای، شیوه مبارزه، نینجوتسو، دوجوتسو

دسته

هجومی، دفاعی، مکمل

دامنه

تمام دامنه‌ها

جوتسوی مادر

مسیر بیرونی
گیرنده سیاه

کاربران

ناگاتو
اوبیتو اوچیها

شش طریق پین (Six Paths of Pain) یک فن «مسیر بیرونی» است که به یک کاربر رینگان اجازه می‌دهد تا شش بدن را همانند بدن خودش کنترل کند.

کارکرد

کاربر می‌بایست یک یا چند «گیرنده سیاه» را درون یک بدن تعبیه کند. این موضوع به کاربر اجازه می‌دهد تا بدن‌ها را از مصافتی دور چاکرا رسانی کند. زمانی که چاکرای کاربر وارد بدن مورد نظر می‌شود، کاربر قادر به کنترل کامل بدن می‌شود و می‌تواند از طریق این بدن جوتسو بزند و حتی صحبت کند.

کاربر وقتی چند بدن را همزمان کنترل می‌کند قادر است از طریق آن‌ها مشاهده کند و از این رو می‌توان شش میدان دید را در اختیار داشته باشد. کاربر با این چشم‌انداز وسیع می‌تواند حمله‌ها را هماهنگ کند و در مورد دفاع کردن نقاط کور را پوشش دهد. به همین دلیل شش طریق پین وقتی که با هم هستند قدرتمندتر هستند.

این فن نقاط ضعفی هم دارد. اگر اجراکننده‌ی این فن به هر شکلی از انتقال چاکرا به بدن‌ها بازداشته شود، بدن‌ها از حرکت بازمی‌ایستند و بسیار آسیب‌پذیر می‌شوند.