ویکی ناروتو / بوروتو

ایشیکی اوتسوتسوکی

اشتراک‌گذاری

ایشیکی اوتسوتسوکی

Isshiki Ōtsutsuki

ایشیکی اوتسوتسوکی - ناروتو / بوروتو

جنسیت

مذکر

گونه

موجود آسمانی

ککی گنکای

دوجوتسوی ایشیکی

خانواده

کاواکی (فرزندخوانده)
جیگن (حامل)

قابلیت منحصر به فرد

جذب چاکرا

اولین نمایش

جلد ۹، فصل ۳۵ (مانگا)

ایشیکی اوتسوتسوکی (Isshiki Ōtsutsuki) عضوی از خانواده‌ی اصلی قبیله اوتسوتسوکی، شریک سابق کاگویا، رهبر حقیقی کارا بود.

بیوگرافی

هزار سال پیش ایشیکی به همراه کاگویا اوتسوتسوکی به زمین آمد با این هدف که درختی را بکارند تا میوه‌ی چاکرای آن را برداشت کنند. برای این هدف باید یکی از این دو قربانی می‌شد و از آنجا که کاگویا رتبه‌ی پایین‌ترین داشت او باید در این جایگاه قرار می‌گرفت. با این حال کاگویا به ایشیکی پشت کرد و در فرآیندی نیمی از بدن ایشیکی نابود شد و در نتیجه او در معرض مرگ قرار گرفت. ایشیکی برای این که زنده بماند جذب بدن راهبی به نام جیگن شد که در آن نزدیکی بود تا از بدن او تغذیه کند. به مرور زمان او بدن جیگن را به طور کامل در اختیار گرفت و یک کاما را درون این میزبان تعبیه کرد. از آنجایی که بدن جیگن به اندازه‌ی کافی قدرتمند نبود و احتمال داشت به زودی از بین برود، پس ایشیکی شروع به یافتن یک میزبان جدید و مناسب کرد.

ایشیکی در قالب بدن جیگن برای رسیدن به اهدافش سازمانی به نام کارا را ایجاد کرد و رهبری آن در دست گرفت. بعدها او کامای خود را به پسری به نام کاواکی داد و این پسر شروع به تمریناتی کرد تا فردی شایسته به عنوان جدید ایشیکی باشد.

جیگن به عنوان حامل ایشیکی قادر به دستیابی به یک ده-دم نوجوان شد و نقشه داشت تا از آن به عنوان دانه‌ای برای یک درخت الهی جدید استفاده کند. در ابتدا ایشیکی برنامه داشت تا جیگن را به عنوان حامل خودش به خورد ده-دم بدهد، چرا که کاگویا دیگر نبود که قربانی شود و ایشیکی هیچ گزینه‌ی دیگری نداشت، اما بعدها او با پی بردن به این موضوع که بوروتو حامل موموشیکی است، نقشه‌ی خود را تغییر داد. با این حال نقشه‌های او به خاطر خیانت زیردستان او یعنی آمادو و کوجی کاشین به مشکل برخورد و همین موضوع باعث رهایی یافتن کاواکی از حامل بودن ایشیکی شد و در نهایت منجر به مرگ ایشیکی شد.

توانایی‌ها

قدرت ایشیکی بسیار فراتر از ظرفیت بدن جیگن بود، با این وجود اون هنوز به اندازه‌ای قدرتمند بود که بتواند به طور همزمان بر هر دوی ناروتو و ساسوکه فشار آورد و قاطعانه در برابر آن‌ها پیروز شود. آمادو توضیح داده است که قدرت ایشیکی به قدری بیکران است که اگر او می‌توانست کاملا آن را مهارت کند، قادر به نابود کردن زمین بود و هیچ کس قادر به جلوگیری از آن نبود.

نینجوتسو

ایشیکی قادر به پرواز است. او با استفاده از رهاسازی یین می‌تواند با سایر افرادی که از گنجوتسو استفاده می‌کنند، ارتباط برقرار کند. او مهارت بالای خود را در زمینه بوجوتسو نشان داده است، به طوری که به راحتی قادر بر تقابل با شمشیرزنی ساسوکه شد. میله‌های ایشیکی قادر به بیرون کشیدن چایکرای قربانی هستند. او همچنین قادر به استفاده از نینجوتسوی فضا-زمان است و از این رو می‌تواند به بُعد شخصی خود دسترسی داشته باشد.

کاما

ایشیکی به عنوان یک اوتسوتسوکی می‌تواند یک کاما را در افراد دیگر جاگذاری کند. این مهر در واقع یک فایل پشتیبان از داده‌های بیولوژیکی ایشیکی است که قدرت‌ها و تکنیک‌های او را در اختیار میزبان قرار می‌دهد. فرد حامل کاما سطح بالایی از قدرت فیزیکی و سرعت را به دست می‌آورد، به طوری که قادر به گریز از حملات بدن کامل سوسانوی ساسوکه و حالت جانور دم‌دار ناروتو است.

هدف اصلی کاما برای ایشیکی این است که اطلاعات ژنتیکی او را روی میزبان بازنویسی کند و امکان احیای مجدد در بدن حامل را فراهم کند. او همچنین می‌تواند کاما را به حامل‌های مناسب دیگری نیز انتقال دهد اگرچه درصد موفقیت این انتقال بسیار پایین است.

دوجوتسو

ایشیکی اوتسوتسوکی
دوجوتسوی ایشیکی

ایشیکی دارای یک دوجوتسوی منحصر به فرد در چشم راست خودش است که امکان سوکوناهیکونا را به او می‌دهد، تکنیکی که او را قادر می‌کند تا خودش یا هر چیز غیر-زنده را کوچک کند و بعدا آن را به اندازه اصلی خود بازگرداند. بعد از کوچک کردن یک هدف او قادر است از تکنیک دیگری به نام دایکوکوتن استفاده کند تا اهداف را به یک بُعد جیبی انتقال دهد و در آنجا اهداف را به سایز عادی بازگرداند. این تغییر اندازه‌ها به شکل موثری در مبارزات کارایی دارد و می‌تواند حریف را غافل‌گیر کند.

ایشیکی به عنوان یک اوتسوتسوکی دارای یک بایاکوگان است که در چشم چپ او قرار دارد، اما یک حامل کاما قادر به استفاده از آن نیست. این دوجوتسو به ایشیکی امکان یک چشم‌انداز ایکس-ری تقریبا ۳۶۰ درجه‌ای را می‌دهد و او قادر است به واسطه‌ی آن سیستم جریان چاکرا را مشاهده کند.