ایشیکی اوتسوتسوکی

ایشیکی اوتسوتسوکی

Isshiki Ōtsutsuki

ایشیکی اوتسوتسوکی - ناروتو / بوروتو

جنسیت

مذکر

گونه

موجود آسمانی

خانواده

کاواکی (فرزندخوانده)
جیگن (حامل)

قابلیت منحصر به فرد

جذب چاکرا

اولین نمایش

جلد ۹، فصل ۳۵ (مانگا)

ایشیکی اوتسوتسوکی (Isshiki Ōtsutsuki) عضوی از خانواده‌ی اصلی قبیله اوتسوتسوکی، شریک سابق کاگویا، رهبر حقیقی کارا است.

پیش‌زمینه

زمانی  ایشیکی به همراه کاگویا اوتسوتسوکی به زمین آمد با این هدف که یک درخت خدا را بکارند تا چاکرای میوه‌ی آن را برداشت کنند. با این حال کاگویا به ایشیکی پشت کرد و در فرآیندی نیمی از ایشیکی نابود شد و در نتیجه او در معرض مرگ قرار گرفت. ایشیکی برای این که زنده بماند جذب بدن یک راهب به نام جیگن شد تا از بدن او تغذیه کند. به مرور زمان او بدن جیگن را به طور کامل در اختیار گرفت و یک کاما را درون این میزبان تعبیه کرد. از آنجایی که بدن جیگن به اندازه‌ی کافی قدرتمند نبود و احتمال داشت به زودی از بین برود، پس ایشیکی شروع به یافتن یک میزبان جدید و مناسب کرد.

ایشیکی در قالب بدن جیگن برای رسیدن به اهدافش سازمانی به نام کارا را ایجاد کرد و رهبری آن در دست گرفت. بعدها او کامای خود را به پسری به نام کاواکی داد و این پسر شروع به تمریناتی کرد تا فردی شایسته به عنوان جدید ایشیکی باشد.