ویکی ناروتو / بوروتو

ایزانامی (Izanami)

اشتراک‌گذاری

ایزانامی

Izanami

ایزانامی (Izanami) - ناروتو / بوروتو

دسته‌بندی

ککی گنکای، گنجوتسو، کینجوتسو، دوجوتسو

طبیعت

رهاسازی یین

دسته

مکمل

محدوده

کوتاه

مهرهای دست

خرگوش -> خرس -> قوچ

کاربران

ایتاچی اوچیها
نائوری اوچیها (تنها در انیمه)

ایزانامی (Izanami) یکی از دوجوتسوهای نهایی قبیله اوچیها است.

کاربرد

ایزانامی یک گنجوتسو است که باعث اشتراک احساسات درونی فرد مورد هدف و کاربر، به منظور اجرای توهم می‌شود. این جوتسو نیز همانند همتای خود منجر به کور شدن شارینگان کاربر و نابینایی همیشگی او می‌شود. بنابر گفته‌ی ایتاچی، فنون ایزانامی و اینازاگی جفت یکدیگر هستند اما ایزانامی بر خلاف همتای خود که قادر به تغییر سرنوشت است، می‌تواند در مورد سرنوشت «تصمیم بگیرد».

تاثیرات

هدفی که تاثیر این فن قرار دارد بدون حرکت باقی می‌ماند اما حلقه‌ای از رویدادها به طور مداوم در ذهن او تکرار می‌شود. هر بار که این حلقه تکرار می‌شود، تمام صدمات فیزیکی وارد شده نیز بازگردانده می‌شود. هدف قادر به تغییر یا فرار از این حلقه نیست مگر این که از نتایج حقیقی اعمال خود با خبر بود و سرنوشت خود را بپذیرد.