ویکی مورتال کمبت

نیروهای ویژه

اشتراک‌گذاری

نیروهای ویژه

Special Forces

نیروهای ویژه - مورتال کمبت

وضعیت خصومت

مساعد

اهداف

نیروهای ویژه (Special Forces) در ابتدا در ایالات متحده و تحت عنوان نیروهای ویژه ایالات متحده با هدف بازدارندگی از فعالیت‌های باندهای جنایی بین‌المللی از جمله گروه‌های اژدهای سیاه و اژدهای سرخ شکل گرفت. با گذشت زمان نام این سازمان به نیروهای ویژه ارث‌رلم تغییر پیدا کرد و همچنان یک سازمان ضد-جنایی باقی ماند و فعالیت خود را برای دفاع از تمامیت ارث‌رلم گسترش داد.

نیروهای ویژه قهرمانان اصلی بازی Mortal Kombat: Special Forces (برای پلی‌استیشن) هستند. کینو و جارک نیز از سازمان اژدهای سیاه از دشمنان آن‌ها هستند.

آژانس تحقیقات اوت ورلد (OIA) چیزی شبیه به یک جایگزین برای نیروهای ویژه است و بسیاری از اعضای نیروهای ویژه بعدها به این آژانس پیوستند. پس از این که نیروهای ویژه مورد حمله اوت‌ورلدرها قرار گرفتند، سونیا بلید افسران را متقاعد کرد تا OIA را ایجاد کنند.

دانستنی‌ها

  • در بازی MKX کوله‌پشتی سربازان نیروهای ویژه حاوی نشان صلیب سرخ است و این در حالی است که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ استفاده از آن را در بازی‌های ویدیویی ممنوع کرده است.