ویکی مورتال کمبت

لین کوئی (Lin Kuei)

اشتراک‌گذاری

لین کوئی

Lin Kuei

لین کوئی (Lin Kuei) - مورتال کمبت

خاستگاه

زمان تاسیس

پیش از مورتال کمبت

اعضا

وضعیت خصومت

مساعد

لین کوئی (Lin Kuei - به معنای: ارواح جنگل) یک فرقه در مجموعه بازی مورتال کمبت است. این قبیله حاوی اساسین‌های شناخته شده‌ای چون ساب-زیروی بزرگ، ساب-زیروی جوان، سایرکس، سکتور، اسموک و فراست است.

درباره لین کوئی

قبیله‌ی لین کوئی الهام گرفته از یک قبیله‌ی باستانی چینی با همین نام است، همانند قبیله اژدهای سیاه مربوط به کینو که از انجمنی بدنام تحت عنوان انجمن اژدهای سیاه در ژاپن الهام گرفته شده است.

این قبیله از برجسته‌ترین و شناخته‌شده‌ترین فرقه‌ها در جهان مورتال کمبت است و نقش مهمی را در طول تاریخ این مجموعه داشته است. گرچه این فرقه به تدریج از یک نیروی شیطانی تبدیل به یک نیروی مساعد شد، اما همیشه مستقل باقی مانده است. تاریخچه‌ی لین کوئی همیشه با ماجراهای دو برادر ساب-زیرو آمیخته بوده است. بر اساس یکی از قسمت‌های مجموعه Mortal Kombat: Conquest دوستی در لین کوئی قدغن است، چرا که آن‌ها این عامل را یک عیب در جنگجو می‌دانند و به همین جهت فقط به گروه اعتماد می‌شود. همچنین در مجموعه‌ی مذکور اشاره شده است که هر جنگجویی که تمایل به ترک قبیله را داشته باشد یک خیانت‌کار است و مجازاتش مرگ است.

دو قبیله‌ی کوچک تنگو و نینجای برفی که در سرزمین‌های یخی آکتیکا ساکن هستند از دشمنان لین کوئی محسوب می‌شوند.