ویکی مورتال کمبت

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سنتورین

اشتراک‌گذاری
سنتورین

سنتورین‌ها (Centaurians) نژادی در مجموعه مورتال کمبت هستند که از لحاظ اندام، رفتار و حتی خشونت بسیار شبیه به افسانه سانتور هستند. موتارو تنها عضو شناخته شده از این نژاد است. مدت‌ها قبل آن‌ها در قالب یکی از گروه‌های نابودی شائو کان به این امپراطور خدمت می‌کردند، و آن‌ها به نسبت دشمن‌شان یعنی شوکان‌ها همیشه از لطف بیشتر شائو کان برخوردار بودند. سنتورها حتی خود را عالی‌ترین نژاد در تمام اوت‌ورلد خطاب می‌کردند. موتارو و افرادش دو مرتبه در Mortal Kombat: Defenders of the Realm ظاهر شدند. او و جنگجویانش در قلعه‌ای که رین کیتانا را به گروگان گرفته بود حاضر بودند و همچنین بعدا در طرح سرنگونی شائو کان دیده شدند. موتارو بعد از دریافت هشدار ریدن، به تقابل با شنگ سونگ خیانتکار و شوکان‌ها که توسط شیوا رهبری می‌شد رفت.

نژاد سنتورین در Mortal Kombat: Armageddon به خاطر نفرینی که توسط دشمنان قسم خورده‌شان یعنی شوکان‌ها روی آن‌ها قرار گرفته بود، ظاهرا تبدیل به مینوتورها شدند.

اعضای شناخته شده

نمایش‌ها

بازی‌ها

 • Mortal Kombat 3
 • Ultimate Mortal Kombat 3
 • Mortal Kombat Trilogy
 • Mortal Kombat Advance
 • Ultimate Mortal Kombat
 • Mortal Kombat: Deception
 • Mortal Kombat: Unchained
 • Mortal Kombat: Armageddon
 • Mortal Kombat (2011)

سایر رسانه‌ها

 • Mortal Kombat (فیلم - مجسمه)
 • Mortal Kombat: Defenders of the Realm episode "Skin Deep"
 • Mortal Kombat: Defenders of the Realm episode "Overthrown"
 • Mortal Kombat: Annihilation
صفحات دیگر