ویکی مورتال کمبت

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اوت‌ورلد (Outworld)

اشتراک‌گذاری

اوت‌ورلد (Outworld - به معنای: دنیای بیرون) قلمرویی در مجموعه بازی‌های مبارزه‌ای مورتال کمبت است.

درباره Outworld

تاریخچه‌ی شناخته‌شده از Outworld به میلیون‌ها سال پیش باز می‌گردد، زمانی که اوناگا (Onaga) پادشاه اژدها به عنوان اولین حاکم آن فرمانروایی می‌کرد. اگرچه او در نهایت توسط شائو کان جایگزین شد اما هر دوی آن‌ها دیدگاه مشترک در توسعه Outworld به واسطه‌ی تصرف قلمروهای دیگر را داشتند. هر دوی آن‌ها به طور ناخودآگاه توسط پژواک هستی یگانه (One Being) کنترل می‌شدند. با وجود استبدادی که هر دوی این امپراتورها داشتند Outworld در همیشه یک یک وضعیت آشفته قرار داشت، اگرچه این آشفتگی در زمان شائو کان بیشتر از اوناگا بود.

Outworld قلمروی بزرگی شامل سرزمین‌های گوناگون است. سرزمین‌های اولیه آن شامل زمین‌های خشک، بیابان‌های بنفش رنگ، صحراها، حوض‌های اسیدی، جنگل‌های انبوه با درختان زنده و قله‌های بلند و اسرار آمیز است. روستاهای کوچک در سراسر سرزمین پراکنده هستند و همانند قلمروی Edenia در این قلمرو نیز جادوی فراوانی وجود دارد.

دورتر از کاخ امپراطوری، معبد بزرگ پادشاه اژدها و شهر لی چن وجود دارد. افراد برای طی کردن مسافت‌های بلند از وسیله‌ای تحت عنوان dragonfly استفاده می‌کنند که گفته می‌شود پس از جادوگری و اژدهای واقعی سریع‌ترین روش حمل و نقل است.

گونه‌های بومی

ساختار Outworld به طوری است که تمام نژادهای حاضر در آن به شکل واقعی بومی این قلمرو محسوب نمی‌شوند. علاوه بر این برخی از مجرمان Earthrealm که تحت تعقیب قرار گرفته‌اند به Outworld پناه می‌آورند، از جمله کانو.

بومیان اصلی

  • کرایومانسرها (Cryomancers)
  • اوت‌ورلدرها (Outworlders)
  • شوکان (Shokan)
  • سنتورین‌ها (Centaurians)

غیر بومی یا نامعلوم

  • ومپایرها (Vampires)
  • زاترن‌ها (Zaterrans)
  • تارکاتان‌ها (Tarkatans)
  • ادنین‌ها (Edenians )
  • اوش-تک (Osh-Tekk)
  • کیتین (Kytinn)

ساکنان برجسته

بومی

خارجی

صفحات دیگر