ویکی مورتال کمبت

انجمن لوتوس سفید

اشتراک‌گذاری

انجمن لوتوس سفید

White Lotus Society

انجمن لوتوس سفید مورتال کمبت

بنیان‌گذار

ریدن

اعضا

وضعیت خصومت

مساعد

اهداف

  • یافتن جنگجویان برای مورتال کمبت
  • دفاع از ارث‌رلم

انجمن لوتوس سفید (White Lotus Society) سازمانی در دنیای مورتال کمبت است.

شرح

انجمن لوتوس سفید به دنبال مرگ کونگ لائو بزرگ به دست گورو، به طور مشترک توسط ریدن محافظ فناناپذیر ارث‌رلم، و فرقه شائولین نور (Order of Light) تاسیس شد. زمانی که شنگ سونگ جادوگر با گرفتن نیروی تازه از اوت‌ورلد بالاخره موفق شد قهرمان چند دوره‌ای مورتال کمبت را شکست دهد، این باور شکل گرفت که ارث‌رلم ممکن است به غیر از حملات داخلی در برابر حملات خارجی نیز آسیب‌پذیر باشد. به همین سبب خدای رعد و برق و راهبان قبول کردند تا با همکاری هم گروهی از بهترین قهرمانان موجود در Earthrealm را گزینش کنند. در واقع این انجمن زندگی خود را وقف چگونگی دفاع از استقلال Earthrealm در مقابل تهدیدات خارجی می‌کند.

وجود این انجمن از تاریخ شکل‌گیری‌اش مخفی نگاه داشته شده است، موضوعی که باعث ایجاد شوایعی در میان مردم شده است. خیلی از مردم حتی از وجود قلمروهای دیگر آگاهی ندارند.

افراد جذب شده به لوتوس سفید نباید از راهبان فرقه نور باشند. از آنجا که هر کدام از اعضا ممکن است در هر زمانی با اراده‌ی خود از این انجمن خارج شود بنابراین تعداد اعضای این انجمن هیچ وقت مشخص نیست، اما آن‌ها گروه کوچکی فرض می‌شوند. اعضای این انجمن با هدبند سفید رنگ که روی آن نماد مشخصی وجود دارد برای یکدیگر قابل شناسایی هستند. مهارت‌های رزمی آن‌ها ممکن است از منابع بومی یا خارجی گرفته شده باشد اما خود مبارزان باید اصالتا اهل Earthrealm باشند.