بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

راموندا

اشتراک‌گذاری

راموندا

Ramonda

راموندا - دنیای سینمایی مارول

نام‌های مستعار

ماما
خاله

نژاد

انسان

تابعیت

جنسیت

مونث

تاریخ مرگ

۸ می ۲۰۲۵

عنوان‌ها

ملکه واکاندا (قبلا)
ملکه مادر

وابسته به

قبیله طلایی
شورای قبیله‌ای

بازیگر

آنجلا باست

راموندا (Ramonda) ملکه مادر واکاندا، همسر تچاکا، و مادر تچلا و شوری بود. او زمانی که پسرش پادشاه واکاندا شد در کنار پسرش بود تا این که اریک کیل‌مانگر با شکست دادن تچالا در مبارزه‌ای آیینی پادشاهی را تصاحب کرد، و او مجبور به تبعید شد. راموندا با شوری، ناکیا و اورت راس به سمت سرزمین جباری فرار کرد. آنجا، او دوباره با پسرش که به لطف گیاه قلب-شکل نیرو گرفته بود، متحد شد. راموندا در سرزمین جباری ماند در حالی که تچالا و متحدانش آنجا را برای مبارزه با کیل‌مانگر ترک کردند و به سوی شهر طلایی بازگشتند.

در هنگام نبرد واکاندا، هر دوی فرزندان راموندا با بشکن تانوس و به واسطه قدرت دستکش ابدیت تجزیه شدند. پنج سال بعد، در سال ۲۰۲۳، روماندا دوباره به فرزندان بازیابی شده‌اش پیوست. او پس از مرگ تچالا که در اثر یک بیماری غیرمنتظره اتفاق افتاد، باری دیگر به عنوان ملکه ایفای نقش کرد. با رو به افزایش بودن ذخایر ویبرانیوم واکاندا، راموندا با تهدید نیمور مواجه شد، کسی که واکاندا را تهدید به جنگ می‌کرد، مگر اینکه آن‌ها دانشمند سازنده‌ی آشکارساز ویبرانیوم زیر آب را پیدا کنند. هنگامی که ناکیا موفق به نجات دادن شوری و ریری ویلیامز از تالوکان شد، جنگ میان تالوکان و واکاندا شعله‌ور شد. راموندا در طی این جنگ توسط نیمور کشته شد.

صفحات دیگر