ویکی God of War

واناهایم

اشتراک‌گذاری

واناهایم

Vanaheim

واناهایم - God of War

حاکم

بومیان

زیست‌بوم

جنگل‌ها، دره‌ها

پایتخت

ناشناخته

بخشی از

واناهایم (Vanaheim) یکی از نه قلمرو از درخت جهان و خاستگاه خدایان ونیر است. این جهان که توسط نیورد خردمند و قدرتمند اداره می‌شود، پوشیده از جنگل‌های سرسبز و زیستگاه جانوران و گیاهان خطرناک است که به طور سنتی با جادو، باروری و خرد مرتبط هستند. ماهیت صلح آمیز ونیر خیلی زود با آسیر جنگ‌طلب درگیر شد که طبیعتا سرسخت‌ترین دشمن آن‌ها بود.

این خصومت شدید بین دو قلمرو به جنگ فاجعه‌آمیز آسیر-ونیر ختم شد که هم آسگارد و هم واناهایم را ویران کرد. با وجود قدرت نظامی برتر آسیر به رهبری اودین، اما ونیر نیز به رهبری فریا و به لطف جادوی برتری که داشت، با موفقیت به این تهاجم پاسخ داد و این جنگ به بن‌بست رسید.

پس از قرن‌ها جنگ، صلحی ناآرام در قالب یک ازدواج بین پدر همگان و فریا ایجاد شد. با این حال، به دنبال شکست اتحاد آن‌ها و تبعید فریا در میدگارد، آسگاردی‌ها فرصت را غنیمت شمرده و واناهایم را یک بار برای همیشه تحت سلطه خود درآوردند، اگرچه مجبور شدند با یک جنگ چریکی به رهبری فریر مقابله کنند. با وجود این، قلمروی ونیر پس از نابودی آسگارد در دوران راگناروک دوباره آزاد شد.

واناهیام یک مکان اصلی در God of War: Ragnarök است. این قلمرو نه تنها بزرگترین قلمروی بازی است بلکه به نظر می‌رسد با محتوای جانبی بیشتری نسبت به سایر قلمروها پر شده است. همچنین دارای یک چرخه روز/شب منحصر به فرد است که بسته به موقعیت خورشید و ماه، مسیرهای مختلفی را باز و بسته می‌کند.