ویکی God of War

لینگباکر

اشتراک‌گذاری
لینگباکر

لینگباکر (Lyngbakr) یک موجود شبه-نهنگ آبزی و بومی سوارتالف‌هایم است.

خدای جنگ راگناروک

میمیر در دوران جوانی خود یک لینگبکر را در سوارتالف‌هایم گرفت و به زنجیر کشید تا چربی آن را برای روغن فانوس جمع کند. او فکر می‌کرد که از این طریق می‌تواند نظر اودین را جلب کند، که کارساز هم بود. هنگامی که او با کریتوس و آترئوس به خلیج بونتی و سوارتالف‌هایم بازگشت، میمیر از کریتوس پرسید که آیا می‌تواند کلید آزاد کردن موجودی که او سال‌ها پیش اسیر کرده را پیدا کند. او همچنین گفت که امیدوار بوده که این موجود تا حالا فرار کرده باشد. کریتوس از ظلم و ستم به این موجود ترس داشت، زیرا خودش در گذشته از چگونگی بردگی آشنا بود. او، میمیر و آترئوس تمام تلاش خود را برای آزادی لینگباکر انجام دادند. میمیر از اقدامات قبلی خود ابراز پشیمانی کرد. او همچنین از این واقعیت که آسیر حتی به خودش زحمت تا این موجود را بعد از رسیدن به هدفش آزاد کند، منزجر بود. با وجود رهایی لینگباکر از زنجیر و طناب هایش، اما این موجود زندان خود را رها نکرد. کریتوس پس از تلاش برای تشویق آن، اظهار کرد که او «به زنجیر خود عادت کرده است».

بعدها، پس از نابودی آسگارد در طول راگناروک، تیر در سفرهای خود به سراسر قلمروها، لینگباکر را مشاهده کرد. تیر سعی کرد به میمیر دلداری دهد و آن را با اسارت خود میمیر توسط اودین مقایسه کرد.