ویکی God of War

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

صفحات گمشده از افسانه نورس

اشتراک‌گذاری

برگه‌های گمشده از اساطیر نورس یک کمپین تبلیغاتی برای (God of War (2018 است. یک پادکست صوتی تشکیل شده از مجموعه داستان‌های کوتاه، که جهان نوردیک را همراه با پیش‌زمینه‌هایی از کریتوس، آترئوس و دیگر شخصیت‌ها بسط می‌دهد.

قسمت‌ها

۱. اودین و نگهدارنده دانش
۲. و تنها خشم باقی می‌ماند
۳. سنگ‌تراش مرده
۴. آهنگری لوایاتن
۵. مثل پدر، مثل پسر
۶. جدا شدن یوتون‌هایم
۷. اولین جنگ عظیم
۸. چشم در برابر چشم

صفحات دیگر