بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

روح خواران

اشتراک‌گذاری
روح خواران

روح خواران (Soul Eaters) نژادی از انشینت‌های فاسد هستند، و یکی از آن‌ها به عنوان مینی-باس در خدای جنگ (۲۰۱۸) ایفای نقش می‌کند. این هیولاها از روح‌های موجودات زنده تغذیه می‌کنند و باعث می‌شوند تا موجودات قربانی شده نتوانند به دنیای بعد از مرگ بروند.

شرح

اندواری یک دورف کیمیاگر بود که تلاش کرد تا انشینت‌ها را اهلی کند و از آن‌ها به عنوان جانوران بارکش استفاده کند. این طرح برای مدتی به نظر کارساز بود، اما در نهایت، این انشینت‌های تغییر یافته شروع به حمله به اربابان دورف خود کردند و روح آن‌ها را بلعیدند.

این «روح خواران» به دلیل نداشتن روح، روح دیگران را می‌گرفتند، بنابراین هر موجود زنده‌ای که با آن‌ها برخورد می‌کرد خطری تهدیدش می‌کرد.

با وجود این خطرات، اما همچنان برخی خواستار مالکیت این روح‌خواران می‌شدند. اندواری هم درخواستی از برادرش موتسوگنیر برای تحویل یکی از آن‌ها دریافت کرد و همچنین یک درخواست را از سورت برای قلمرواش در موسپل‌هایم دریافت کرد.

کریتوس و آترئوس تنها با یک نفر از این روح‌خواران در معادن وولندر روبرو می‌شوند، آخرین مکانی که اندواری در آنجا زندگی می‌کرد. آن‌ها با شکست دادن این روح خوار، روح مهر و موم شده اندواری را بازیابی می‌کنند.

آن‌ها بعدا در طول سفر خود، با نوع قدرتمندتری از این موجودات به نام بلعنده‌های روح (Soul Devourers) روبرو شدند.

صفحات دیگر