ویکی God of War

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

بیفروست

اشتراک‌گذاری
بیفروست

بیفروست (Bifröst) یک پل رنگین کمانی است که آسگارد را به میدگارد متصل می‌کند.

یک سازه به نام لامپ بیفروست وجود دارد که امکان سفر بین نه قلمرو را فراهم می‌کند. لامپ بیفروست برای اینکه به درستی کار کند باید با نور آلف‌هایم آغشته شود. این لامپ در خدای جنگ راگناروک نابود شد، زیرا بروک و سیندری از نور آن برای اصلاح دروازه عرفانی (Mystic Gateway) استفاده کردند و بنابراین سفر بین-قلمرویی را آسان‌تر کردند.

شکل خاصی از کریستال بیفروست وجود دارد که در واقع یک جفت چشم جادویی بود و یوتون‌ها آن را به افراد مورد اعتماد خود هدیه می‌دادند. این چشم‌ها بهترین عملکرد را داشتند و به عنوان جایگزینی برای کریستال‌های مسافرتی قابل استفاده بود.

والکری‌ها به ویژه در استفاده از بیفروست مهارت دارند و این به آن‌ها اجازه می‌دهد تا بدون استفاده از معبد تیر، سلاح‌هایی را احضار کنند و در قلمروها سفر کنند.

در خدای جنگ راگناروک انرژی خاصی به نام انرژی بیفروست وجود دارد که به سلاح‌های این‌هریار آغشته شده است. آن‌ها همچنین از این انرژی به عنوان سپر خود استفاده می‌کردند. در صورت اصابت یک حمله، انرژی بیفروست «منفجر می‌شود» و آسیبی اضافه را به قسمت آبی نوار سلامت وارد می‌کند. این انرژی در طول زمان یا بلافاصله پس از انفجار تجزیه می‌شود. کریتوس می‌تواند با ربودن آن از دشمن از طریق نیزه دروپنیر، بیفروست را ایجاد کند و فریا نیز می‌تواند آن را با شمشیر آسگاردی اعمال کند. هایم‌دال همچنین نشان داده است در بهره گرفتن از انرژی بیفروست بسیار ماهر است تا جایی که می‌تواند یک بازوی جدید برای خود بسازد. پدرش، اودین نیز می‌تواند از بیفروست استفاده کند و به‌ویژه این انرژی را به سلاح خود یعنی گونگنیر آغشته کند.

صفحات دیگر