ویکی God of War

استاکر

اشتراک‌گذاری
استاکر
کریتوس در حال مبارزه با یک استاکر

استاکرها (Stalkers) دشمنانی در میدگارد و در خدای جنگ راگناروک هستند. آن‌ها شبیه به سنتورها (نیمه انسان، نیمه گوزن) هستند و از قدرت و سرعت بالایی برخوردارند. روش اصلی حمله‌ی آن‌ها از فاصله‌ی دور با کمان‌شان است، با این حال در مبارزات نزدیک نیز قوی هستند. استاکرها می‌توانند به عنوان مینی‌باس در نظر گرفته شوند.

اسطوره‌شناسی نورس

استاکرها در اساطیر نورس جایی ندارند اگرچه آن‌ها شبیه به سنتورها در اساطیر یونان هستند، با این تفاوت که سنتورها نیمه-اسب و استاکرها نیمه-گوزن هستند.