ویکی God of War

آلوا

اشتراک‌گذاری

آلوا

Alva

آلوا - God of War

نام مستعار

ملکه الف روشنایی

جنسیت

مونث

محل تولد

الف‌هایم (احتمالا)

نژاد

وفاداری

الف‌های روشنایی

آلوا (Alva) ملکه الف روشنایی از الف‌هایم و یک باس در خدای جنگ راگناروک است.

بیوگرافی

آلوا رهبر جناح روشنایی در جنگ داخلی میان الف‌ها بود. پس از کشته شدن سوارتالیوفر (Svartáljǫfurr)، پادشاه الف‌های تاریک توسط کریتوس و آترئوس، آلوا به عنوان متولی معبد نور انتخاب شد.

خدای جنگ راگناروک

هنگامی که کریتوس، آترئوس و تیر به الف‌هایم بازگشتند تا در جنگ داخلی الف‌ها در زمان شروع راگناروک مداخله کنند، آلوا به آن‌ها در معبد نور حمله کرد و سرانجام در این جنگ کشته شد.