بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دپیتی نانسی

اشتراک‌گذاری

دپیتی نانسی

Deputy Nancy

ملیت

آمریکایی

وابسته به

دپارتمان کلانتری هوپ کانتی (قبلا)
فرقه دروازه عدن

نمایش‌ها

فار کرای ۵

جنسیت

مونث

دپیتی نانسی (Deputy Nancy) مخابره کننده دفتر کلانتر هوپ کانتی است.

نانسی از طریق ارتباط رادیویی با کلانتر وایت‌هورس، همراهان او و مارشال برک در تماس بود. آن‌ها در مقدمه Far Cry 5 در حال پرواز در کوه‌های وایت‌تیل بودند تا جوزف سید را دستگیر کنند. قبل از این که گروه وارد محوطه فرقه شوند، کلانتر وایت‌هورس به نانسی گفت که اگر تا ۱۵ دقیقه بعد گزارشی ندادند به مسئولین اطلاع دهد.

متاسفانه، بعد از حادثه و آشوبی که اتفاق افتاد، مشخص شد که او یکی از اعضای فرقه دروازه عدن بوده است و تصاحب خصمانه فرقه را پوشش می‌داده است.

صفحات دیگر