ویکی دفتر مرگ

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ال: خانه وامی/یک روز

اشتراک‌گذاری

ال: خانه وامی/یک روز

L: The Wammy's House/One Day

ال: خانه وامی/یک روز - دفتر مرگ

نویسنده

تسوگومی اوهبا

صفحات

ال: خانه وامی (۵ صفحه)
ال: یک روز (۷ صفحه)

ال: خانه وامی (L: The Wammy's House) و ال: یک روز (L: One Day) دو چپتر مانگا هستند که در کتاب ویژه «ال: فایل شماره ۱۵» به دنبال انتشار رمان «ال: تغییر دنیا» منتشر شده است. اگرچه از لحاظ فنی این مانگا دارای دو چپتر است اما هر دوی آن‌ها در ۱۲ صفحه جمع‌آوری شده‌اند. این مانگا دوباره در قالب کتاب «دفتر مرگ: داستان‌های کوتاه» منتشر شد.

شرح اجمالی

ال: خانه وامی

داستان با آورده شدن ال در کودکی به یتیم‌خانه توسط واتاری شروع می‌شود. با روایت واتاری رویدادهای مربوط تبدیل شدن ال به یک کارآگاه نمایش داده می‌شود.

ال: یک روز

داستان به روایت زندگی ال در بزرگسالی و فعالیت‌های مختلف و معمول او می‌پردازد.

صفحات دیگر