The Devil (شیطان)

The Devil یا شیطان شخصیت منفی و ضدقهرمان اصلی بازی Cuphead و همچنین غول آخر (Boss) این عنوان است. او که شرط را از Cuphead و Mugman برده است رو به این دو می‌گوید که «درخواست من را انجام دهید تا شاید شما را ببخشم.»

داستان

او در کازینوی خودش روی یک بازی با دو شخصیت اصلی داستان یعنی Cuphead و Mugman شرط می‌ببند. شرط از این قرار بود که در صورت برنده شدن او جان آن‌ها را بگیرد و اگر باخت تمام اموال کازینو را به آن‌ها بدهد. در نهایت شیطان شرط را می‌برد و با التماس دو برادر به آن‌ها فرصت می‌دهد تا روح بدهکاران قبلی را برایش بیاورند تا شاید آن دو برادر را ببخشد. او لیستی بلند از بدهکاران را به آن دو می‌دهد.

ظاهر

او پوستی سیاه رنگ و دو شاخ روی سرش دارد و همین طور دمی بلند و گوش‌هایی بزرگ دارد. او با ظاهری عظیم و بلند نشان داده می‌شود.