Djimmi the Great

Djimmi the Great یکی از غول‌های بازی Cuphead است که ظاهری مثل غول چراغ جادو دارد. او دارای هیکلی درشت است و رنگی قرمز و مایل به نارنجی دارد. Djimmi در جزیره دوم اینکول (Inkwell) و در مرحله‌ی هرمی شکل به نام Pyramid Peril حضور دارد. او از جمله‌های غول‌های در حال پرواز است.

مقدمه مبارزه

Djimmi که در حال کشیدن پیپ است در شروع مبارزه برای یک مرتبه دودی را از دهان خود بیرون می‌دهد که به شکل شخصیت شکست خورده‌ی Cuphead است و فقط جنبه‌ی تمسخر دارد.

حالت اول

بعد از مقدمه Djimmi از طریق فرش خود یک صندوق گنجی را ظاهر می‌کند که محتوای این صندوق به طور تصادفی می‌تواند یکی از حالات زیر باشد:

  • چهار شمشیر از صندوق به طور پشت سر هم بیرون می‌آیند در جایی از محیط قرار می‌گیرند و بعد از مکثی به سمت بازیکن می‌چرخند. سه شمشیر اول آبی هستند و شمشیر چهارم صورتی که آخری قابل دفع است.
  • تعداد زیادی جواهر زیر و درشت از صندوق به سمت بازیکن پرتاب می‌شوند که از بین آن‌ها جواهرهای صورتی قابل دفع هستند.
  • دو تابوت مصری به شکل گربه از صندوق بیرون می‌آید و با باز شدن هر کدام چهار گربه‌ی کوچک‌تر از آن‌ها خارج می‌شوند و به آرامی در محیط حرکت می‌کنند. گربه‌های صورتی قابل دفع هستند.

در طول این حالت گاهی Dijimmi اسکلت صورت خود را نیز به سمت بازیکن پرتاب می‌کند.

وقتی Djimmi به اندازه کافی ضربه بخورد ناپدید می‌شود و حالت بعدی شروع می‌شود.

حالت دوم

در این بخش بازیکن باید چند ستون در حال گردش را پشت سر بگذارد که برای گذراندن آن‌ها می‌بایست به جایی از ستون که صورت Djimmi وجود دارد شلیک کند. سپس همان بخش کوچک از بین می‌رود و بازیکن باید از داخل آن عبور کند. بین هر دو ستون تیغه‌هایی وجود دارد که در محیط می‌چرخند که نباید با آن‌ها برخوردی داشت.

بعد از گذشتن از چند ستون حالت سوم شروع می‌شود.

حالت سوم

در این حالت تابوت بزرگی ظاهر می‌شود که با باز شدن آن سر Djimmi بیرون می‌آید. در حالی که سر او بالا پایین می‌رود ارواحی نیز از تابوت به صورت افقی به سمت چپ تصویر بیرون می‌آیند. Djimmi همچنین هر چند ثانیه دو شی کروی شکل را از دهان خود بیرون می‌فرستد که به صورت عمودی از هم دور و نزدیک می‌شوند.

بعد از این که به اندازه کافی ضربه وارد شد تابوت به حالتی ترسیده از صفحه خارج می‌شود.

حالت چهارم

Djimmi با کمی فکر کردن چیزی به ذهنش می‌رسد و بعد یک عروسک چوبی خیمه شب بازی به شکل شخصیت Cuphead را ظاهر می‌کند. این عروسک چند گلوله را از انگشتش شلیک می‌کند که آخرین آن قابل دفع است. در همین حال عمامه‌ی Djimmi نیز در محیط می‌چرخد و هر از گاهی گلوله‌هایی را در تمام جهات پیرامونش شلیک می‌کند.

بعد از ضربات کافی عروسک نابود می‌شود و مبارزه نهایی با Djimmi آغاز می‌شود.

حالت نهایی

در آخرین حالت Djimmi در ظاهر اصلی خودش و در اندازه بسیار بزرگ ظاهر می‌شود به طوری که نیمی از صفحه را می‌گیرد. در ادامه اهرامی ظاهر می‌شوند که روی هر طرفشان یک چشم دیده می‌شود. کمی بعد چشم‌ها باز می‌شوند و لیزری ضربدری شکل می‌زنند. همچنین از الماس روی عمامه او نیز حلقه‌های سفیدرنگ و دنبال هم بیرون می‌آیند.

بعد از این که Dijimmi به مقدار خاصی ضربه خورد به سرفه می‌افتد و سرانجام شکست می‌خورد.

دانستنی ها

  • اهرامی که در حالت نهایی وجود دارند ممکن است اشاره به چشم ایزدی داشته باشد.
  • طرح کفش‌های Djimmi احتمالا بر اساس چراغ جادوی علاءالدین است.