کالا ماریا (Cala Maria)

کالا ماریا (Cala Maria) یک پری دریایی و یکی از غول های جزیره اینکول ۳ است که در مرحله‌ی High Sea Hi-Jinx حضور دارد. این مرحله در اقیانوس جریان دارد و کالا ماریا با بیرون آمدن از آب و بالا دادن موی‌های هشت پایی خود مبارزه را شروع می‌کند. او در تمام مراحل در سمت راست تصویر قرار دارد.

حالت اول

کالا حمله‌های وسیعی دارد که با ترکیب کردن آن‌ها سعی در ضربه زدن به بازیکن را دارد.

  • یکی از حملات زمانی است که کالا به زیر آب می‌رود و یک ماهی بزرگ با خود بیرون می‌آورد. اگر ماهی زرد رنگ باشد از دهانش یک ماهی برقی پرتاب می‌کند که بازیکن را چند ثانیه دنبال می‌کند. اگر ماهی قرمز باشد از دهان او شش ماهی کوچک‌تر در شش جهت مختلف پرتاب می‌کند. Cala Maria وقتی از ماهی بزرگ استفاده می‌کند آن را به سمت جلو پرتاب می‌کند و اگر به بازیکن برخورد کند از جان او کم خواهد شد.
  • حمله‌ی دیگر سه روح دزد دریایی هستند که کالا از دهانش آن‌ها را اظهار می‌کند و آن‌ها به سمت بازیکن هجوم می‌آورند. این حمله سه بار تکرار می‌شود.

دو حمله بالا ممکن است با یکی از سه شرایط زیر ترکیب شوند تا بازیکن بیشتر درگیر شود. تمام این شرایط از پایین صفحه شروع می‌شوند:

  • اسب دریایی: این اسبی (نه یک اسب دریایی) است که از آب دریا می‌نوشد و آن را به صورت عمودی و رو به بالا بیرون می‌ریزد. این آب برای چند ثانیه از دهان اسب بیرون می‌آید و با وجود این که برخوردش ضربه‌ای را به بازیکن وارد نمی‌کند اما تعادل او را به هم می‌زند تا حمله‌های بالا به او برخورد کنند.
  • لاک پشت: لاکپشتی که لاکش به توپ مجهز شده است و از پایین تصویر به سمت بالا توپ شلیک می‌کند. توپ روی هوا منفجر شده و هشت گلوله به اطراف خود پرتاب می‌کند که بازکن باید آن‌ها را جاخالی دهد.
  • بادکنک ماهی: با دستور کالا تعداد زیادی بادکنک ماهی خاردار از آب به بالا می‌آیند که بازیکن باید از آن‌ها دوری کند. ترکیب این ماهی‌ها و حملات بالا جاخالی دادن را مشکل می‌کند.

حالت دوم

بعد از این که به اندازه کافی به Cala Maria ضربه وارد شود دو مارماهی برقی از آب بیرون می‌آیند و او را گاز می‌گیرند. هشت پای روی سر او نیز به شکل مار درمی‌آید. در این حالت ماریا خودش ضربه‌ای را وارد نمی‌کند و جای او مارماهی‌های دور او گلوله‌های برقی در پنج جهت شلیک می‌کنند. اگر مارماهی سریع از بین نروند تعدادشان زیاد می‌شود و تعداد گلوله‌ها نیز بیشتر می‌شود.

در حالی که مارماهی‌ها حمله می‌کنند کالا نیز با اشعه‌ی چشمش بازیکن را سنگ می‌کند. در این وضعیت بازیکن ثابت می‌شود و مارماهی‌ها به راحتی می‌توانند به او ضربه وارد کنند. به فشار دادن دکمه‌های جهت دار می‌توان سنگ را شکست و آزاد شد.

حالت نهایی

وقتی به اندازه کافی به غول ضربه وارد شد بدن او سنگ می‌شود و می‌شکند و تنها سر او باقی می‌ماند. در این حالت کالا ماریا و بازیکن وارد حفره‌ای مملو از مرجان‌ها می‌شوند. مرجان در بالا و پایین حفره قرار دارند و بازیکن باید از آن‌ها دور باشد. کالا حباب‌های اسکلتی و کوچک پرتاب می‌کند که بالا و پایین می‌روند. همچنین او هر چند ثانیه اشعه سنگ‌کننده می‌زند که با وجود اشیای داخل حفره کار بازیکن برای رهایی و جاخالی دادن بسیار دشوار می‌شود.