Grim Matchstick

Grim Matchstick یک غول اژدها در بازی Cuphead است که در مرحله‌ی Fiery Frolic از جزیره اینکول ۲ پدیدار می‌شود. بازیکنان در این مرحله روی ابرها قرار دارند و می‌بایست بین آن‌ها پرش کنند.

حالت اول

در این حالت Grim Matchstick در سمت راست تصویر قرار می‌گیرد و حمله‌هایش بازیکن را هدف قرار می‌دهد. حمله‌های او به این ترتیب است:

  • گریم از چشمانش حلقه‌هایی را به دنبال هم شلیک می‌کند که آخرین آن صورتی رنگ و قابل دفع است.
  • او همچنین توپ‌های آتشی را به صورت موجی پرتاب می‌کند که به صورت تصادفی شروع آن از بالا یا پایین است. مواقعی نیز او دو توپ آتشی را با هم پرتاب می‌کند که وقتی به میزان خاصی ضربه می‌خورد این کار را انجام می‌دهد.

او همین طور حین حملات بالا دُمش را چند مرتبه از پایین صفحه به صورت عمودی به بالا حرکت می‌دهد و بازیکن باید از آن دوری کند. بعد از این او در حالت اول به مقدار کافی ضربه خورد به آرامی از سمت راست صفحه بیرون می‌رود و از پشت محیط مبارزه به سمت چپ تصویر می‌رود.

حالت دوم

در حالت دوم در حالی که Grim Matchstick در سمت چپ محیط قرار دارد زبانش را به اندازه طول صفحه و در پایین محیط دراز می‌کند. از روی زبان او گلوله‌های آتشی قدم می‌زنند و گاهی یکی از آن‌ها به سمت بازیکنان پرتاب می‌شوند (قبل از پرتاب صدایی به معنای آماده کردنشان برای پرتاب شنیده می‌شود.)

بازیکن در حالی که مراقبت گوله‌های آتشی است باید به بدن اژدها که در سمت چپ است ضربه بزند. بعد از ضربه وارد کردن به اندازه کافی او در این حالت شکست می‌خورد تا سه سر دربیاورد.

حالت سوم

اژدها با سه سر در سمت چپ تصویر بازیکن را تعقیب می‌کند در حالی که هوا طوفانی شده است. در این حالت اژدها توپ‌های آتشین را به سرعت نسبتا زیاد به سمت بازیکن پرتاب می‌کند که اگر تیرهای بازیکن با آن برخورد کند توپ آتشی به چهار بخش کوچک‌تر تقسیم می‌شود و شرایط را سخت‌تر می‌کند.

همچنین سر وسطی اژدها بعد از پرتاب چند توپ آتشی تغییر شکل می‌دهد و آتشی به طول صفحه را به صورت افقی از دهانش بیرون می‌دهد که این آتش دو مرتبه و فقط میانه محیط را در برمی‌گیرد.

بعد از ضربات کافی اژدها شکست خواهد خورد.

دانستنی ها

  • او بر اساس غولی به نام Mecha Dragon در Mega Man 2 طراحی شده است.
  • حالت نهایی و سه سر او احتمالا بر اساس King Ghidorah در مجموعه گودزیلا است.
  • Grim Matchstick لکنت زبان دارد و این موضوع در زمان مرگش بیشتر مشخص می‌شود.
  • قلعه‌ی پیش‌زمینه مبارزه در واقع یک مدل واقعی است.
  • گریم یکی از غول‌هایی بود که در دموی بازی Cuphead در سال ۲۰۱۵ قابل مشاهده بود.
  • نام Grim Matchstick بر گرفته از انیماتوری به نام Grim Natwick است که طراحی کارتون Betty Boop را بر عهده داشته است.
  • در حالت آسان بازی حالت نهایی وجود ندارد.