ریبی و کراکس (Ribby and Croaks)

ریبی و کراکس (Ribby and Croaks) غول‌های بازی Cuphead هستند که در یکی از مراحل از دنیای اول قرار دارند. آن‌ها دو برادر قورباغه هستند که همزمان با هم به مبارزه می‌پردازند. گرچه شکل مبارزه آن‌ها جدا از یکدیگر است اما جان مشترکی با هم دارند.

حالت اول

حمله‌ی Ribby and Croaks در حالت اولشان به این شکل است که قورباغه چاق‌تر یعنی Ribby دستکش‌هایی را با الگویی خاص پشت سر هم پرتاب می‌کند. دستکش‌ها در سه ارتفاع پایین، وسط و بالا پرتاب می‌شوند و رنگ آبی دارند. تعدادی از دستکش‌ها رنگ صورتی دارند که قابل دفاع هستند. Croaks نیز که قورباغه‌ی لاغرتر است چیزی شبیه به گلوله‌های آتشی به هوا پرتاب می‌کند که آرام به سمت بازیکن می‌آیند.

حالت دوم

وقتی قورباغه‌ها به میزان خاصی ضربه بخورند Ribby به سمت بازیکن غلط می‌زند و در سمت چپ تصویر قرار می‌گیرد. حالا یک قورباغه در سمت چپ و دیگری در سمت راست قرار دارند. در این حالت Ribby گوی‌های آبی رنگ را پرتاب می‌کند که به زمین می‌خورد و به هوا می‌رود. در همین حین Croaks با بدن خود بادی تولید می‌کند تا بازیکن را به سمت برادرش هل دهد.

حالت سوم

Croaks دهانش را باز می‌کند و Ribby به درون آن غل می‌خورد و آن‌ها تبدیل به یک ماشین پوکر می‌شوند. دستگاه سکه‌هایی را به سمت بازیکن پرتاب می‌کند و بازیکن نیز باید دستگیره‌ی آن را بکشد تا شانشس را امتحان کند. تا دستگیره کشیده نشود به ماشین هیچ ضربه‌ای نمی‌توان وارد کرد. با کشیدن دستگیره به طور تصادفی سه علامت هم شکل روی ماشین ظاهر می‌شود. بر اساس شکل روی دسنگاه دشمن‌های مختلفی با الگوی حمله‌ی متفاوت از ماشین بیرون می‌آیند. در زمانی که درب ماشین باز می‌شود می‌توان به آن ضربه وارد کرد. در کل چند شکل مختلف از حیوانات وجود دارد که برخی از آن‌ها به این شرح است..

  • مار: شی‌هایی از ماشین بیرون می‌آیند که به صورت عمودی یا به سمت بالا و یا به پایین آتشی بیرون می‌دهد و نیاز به پریدن یا نشستن است.
  • ببر: شی‌هایی از ماشین بیرون می‌آید که از داخل آن‌ها توپ‌ها نارنجی به شکل عمودی به سمت بالا پرتاب می‌شود و دوباره به داخل می‌رود.
  • قورباغه: شی‌هایی سبز رنگ بیرون می‌آیند که تنها باید از روی آن‌ها پرید.