بارونس Von Bon Bon

بارونس Von Bon Bon یا Baroness Von Bon Bon یکی از غول های (Boss) بازی Cuphead در دنیا و جزیره دوم اینکول (Inkwell) است. بیشتر حمله‌ی های این غول توسط افراد و زیردستان بارونس انجام می‌شود. او خودش نیز داخل و روی یک قلعه‌ی متحرک به شکل کیک قرار دارد. بارونس هر بار درب قلعه را باز می‌کند و یکی از افرادش را برای مبارزه بیرون می‌فرستند و که ترتیب خاصی هم در آن وجود ندارد. زیردستان او به شرح زیر است:

حالت ها

آبنبات ذرتی: آبنباتی بزرگ که در تمام محیط می‌گردد و از دهانش آبنبات‌های کوچکتر را بیرون می‌دهد. آبنبات‌های کوچک به آرامی به سمت بالا حرکت می‌کنند.

کاپ کیک: کیکی که خود را به هوا پرتاب می‌کند و محکم به زمین می‌زند و پخش می‌شود. او این عمل را تا پایان ادامه می‌دهد.

ماشین آدامس بادکنکی: یک ماشین که در بخش میانی محیط عقب و جلو می‌رود از بالای سرش آدامس‌های کوچک و زیادی را به بیرون پرتاب می‌کند.

وافل: نانی چند تیکه که در محیط می‌چرخد و هر چند ثانیه تیکه‌هایش به هشت جهت پرتاب و دوباره به هم متصل می‌شود.

آبنبات Gobstopper: یک آبنبات گرد و سفت بزرگ که به دنبالش یک آبنبات گرد کوچک قرار دارد. او به بازیکن نزدیک می‌شود تا به آن ضربه بزند.

حالت نهایی

وقتی سه هیولا شکست بخورند مبارزه اصلی با خود بارونس آغاز می‌شود. او به قلعه‌ی آبنباتی خود دستور می‌دهد تا شخصیت(‌های) اصلی را دنبال کند. بارونس که حالا روی قلعه قرار دارد نیز سرش را جدا می‌کند و به سمت بازیکن می‌فرستد. قلعه نیز گاهی یک آبنبات نعنایی روی زمین غل می‌دهد که قابل دفع کردن است.

بعد از شکست بارونس و قلعه گریه می‌کنند و قلعه به زمین مشت می‌کوبد.