بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

پوتینوس (Pothinus)

اشتراک‌گذاری

پوتینوس (Pothinus)

پوتینوس (Pothinus)

پوتینوس (Pothinus) Assassin’s Creed

تولد

۹۰ سال پیش از میلاد
پلوزیوم، مصر

مرگ

فوریه سال ۴۷ پیش از میلاد
دلتای نیل، مصر

وابسته به

فرقه پارینه‌ها

صداپیشه

جری مندیچینو

حضور در

Assassin's Creed: Origins

پوتینوس (Pothinus) که همچنین با نام مستعار عقرب (The Scorpion) شناخته می‌شد، یک خواجه و نماینده فرعون بطلمیوس سیزدهم بود. او از اعضای فرقه پارینه‌ها بود و خودش و فرقه‌اش مسئول تبعید کلئوپاترا، خواهر بزرگ بطلمیوس بودند. کلئوپاترا همراه با برادرش در حاکمیت مصر شریک بود.

در سال ۴۷ پ.م. و در زمان نبرد میان نیروهای ژولیوس سزار و نیروهای بطلمیوسی، پوتینوس به همراه فیل جنگی‌اش توسط بایک مدجای کشته شد. او قبل از مرگش نسبت به اعمالی که فرقه‌اش در سیوا انجام داده بودند اظهار پشیمانی کرد، اعمالی که باعث شده بود تا بایک در مسیر گرفتن انتقام قرار گیرد.

تصاویر

نشان پوتینوس

نشان پوتینوس

صفحات دیگر