ویکی Assassin’s Creed

خالیست (Khaliset)

اشتراک‌گذاری

خالیست

Khaliset

خالیست (Khaliset) Assassin’s Creed

تولد

۸۰ سال پیش از میلاد
تبای، مصر

مرگ

سال ۴۸ پیش از میلاد
جیزه، مصر

وابسته به

فرقه پارینه‌ها

صداپیشه

مونا ترائوره

حضور در

Assassin's Creed: Origins

خالیست (Khaliset) که همچنین با نام مستعار کفتار (The Hyena) شناخته می‌شود، عضو فرقه پارینه‌ها در زمان سلطنت بطلمیوس سیزدهم بود.

بیوگرافی

خالیست به جمع‌آوری سیلیکا از معبدهای باستانی جیزه می‌پرداخت. سیلیکا دارای خواص خاصی بود که می‌توانست برای نیرو بخشیدن به تکنولوژی ایسو مورد استفاده قرار گیرد و این برای اهداف فرقه مفید بود.

با این حال او کمی سرکش شد و شروع به جمع‌آوری آن‌ها برای خود کرد. زمانی او به مطالعه علامت‌های باستانی در مخزنی زیر هرم خوفو پرداخت و شروع به یادگیری نحوه استفاده از تکنولوژی ایسو کرد، با این هدف که دختر مرده‌اش اشه (Eshe) را زنده کند.

در سال ۴۸ پیش از میلاد، مدجای بایک اقدام به ردگیری خالیست در معبد بزرگ جیزه کرد، جایی که او معبد ایسو، تابوت اشه و شواهدی برای احیای او را پیدا کرد. بایک او را از طریق تونل‌های معبد تعقیب کرد و در نهایت در تقابلی دراماتیک بیرون از معبد و در میان طوفان شن او را کشت.

تصاویر

نشان خالیست (کفتار)