ویکی Assassin’s Creed

تبای (Thebes)

اشتراک‌گذاری
تبای (Thebes) Assassin’s Creed

تبای

تبای (Thebes) شهری در ساحل شرقی رود نیل و پایتخت مصر در زمان پادشاهی میانه مصر و پادشاهی نوین بود.

در حوالی سال ۳۸ پیش از میلاد این شهر دچار یک نفرین شد که ظاهرا فرعون‌های مرده از پادشاهی جدید دوباره زنده شده و به کشتن اهالی این منطقه اقدام می‌کردند. خبرهای این رویداد سرانجام به پنهان شدگان (Hidden Ones) از جمله بایک و همسرش امنت رسید و به این ترتیب بایک برای بازدید به تبای رفت.

نمایش در

  • Assassin's Creed: Origins - The Curse of the Pharaohs