بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

گانگنیر

اشتراک‌گذاری

گانگنیر

Gungnir

گانگنیر - Assassin’s Creed

قدرت‌ها

تولید میدان نیرو
دسترسی گسترده

دوره زمانی

پیش از عصر وایکینگ‌ها

سازنده

ایوالدی

تاریخ ساخت

عصر ایسو

گانگنیر (Gungnir) یک نیزه عدن بود که توسط ایوالدی، یک ایسوی نورس ساخته شد.

این قطعه عدن از زمان ساختش تا زمان فاجعه بزرگ در اختیار اودین بود تا این که در مقطعی در کوه گوین‌هیلر  در نزدیکی ورودی اتاق ایگدراسیل گم شد. هزاران سال بعد این نیزه توسط تناسخ اودین یعنی ایوور وارینسدوتیر بازیابی شد.

صفحات دیگر