بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

خمو (Khemu)

اشتراک‌گذاری

خمو

Khemu

خمو (Khemu) - Assassin’s Creed

متولد

سیوا، مصر

تاریخ مرگ

۴۹ سال پیش از میلاد

بستگان

بایک (پدر)
آیا (مادر)

حضور در

Assassin's Creed: Desert Oath (اولین نمایش)
Assassin's Creed: Origins

خمو (Khemu) پسر بایک و آیا بود. او در زمان حیات با پدرش به شکار می‌رفت و بخشی از زمان خود را با او می‌گذراند. دوست صمیمی در سیوا چنزیرا بود، کسی که گاهی با خمو و بایک به شکار می‌آمد.

بیوگرافی

وجود او زمانی آشکار شد که والدین او سعی داشتند از دست قاتلی که قصد کشتنشان را داشت فرار کنند. پدر او آخرین بازمانده‌ی مدجای بود که در این زمان به همراه همسرش در صحرا پنهان شده بودند. سابو، پدربزرگ خمو به مدت چند سال بایک را تعلیم داد. بعد از کشته شدن سابو، قاتل که از بارداری آیا مطلع شده بود سعی کرد تا او و بایک را بکشد تا ماموریتش را برای Order of the Ancients با موفقیت انجام داده باشد اما سرانجام زوج داستان موفق به کشتن قاتل شدند. چند ماه پس از این ماجرا خمو متولد شد.

زندگی و مرگ

خمو بر خلاف خانواده و دوستانش اغلب مواقع ترسی همراه خود داشت و در مورد ادامه دادن راه پدرش به عنوان یک مدجای تردید داشت.

در ۴۹ سال پیش از میلاد فرقه‌ای به نام Order of the Ancients خمو و پدرش بایک را ربودند و آن‌ها را به مخزن سیوا در زیر معبد آمون بردند. آن‌ها اعتقاد داشتند که بایک به این دلیل که یک مدجای است بنابراین قادر به باز کردن مخزنی زیر معبد است.

در حالی که بایک دستانش بسته بود خمو با ربودن چاقویی پدرش را آزاد کرد. در طی یک درگیری بین بایک و افراد فرقه، بایک قصد داشت با خنجر به سمت یکی از اعضای فرقه (فلاویوس) حمله کند اما فلاویوس با اداره‌ی حرکت او باعث شد تا ضربه‌ی بایک به طور غیر عمدی به شکم پسر بخورد و به دست پدرش کشته شود. پیکر خمو بعد از مرگش در معبد «کوهستان مرگ» خاکسپاری شد.

میراث

با وجود زندگی کوتاه او اما مرگ خمو باعث مجموعه‌ای از رویدادها شد که نتیجه‌ی آن تاسیس پنهان شدگان (Hidden Ones) بود، گروهی مخفیانه که بعدها به انجمن برادری اساسین تبدیل شد.

بعد از کشته شدن Khemu والدین او طی سال‌های بعدی به انتقام از Order of the Ancients برآمدند. در ۴۷ سال پیش از میلاد اکثر اعضای فرقه در مصر کشته شدند. سرانجام بایک مسئول اصلی مرگ خمو یعنی فلاویوس را پیدا کرد و با وجود این که او حامل سیب عدن بود اما بایک موفق به کشتن او شد.

صفحات دیگر