بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تمپلارها

اشتراک‌گذاری

تمپلارها

Templars

تمپلارها - Assassin’s Creed

بنیان‌گذار

قابیل (افسانه)
اسمنخ‌کارع

عنوان رهبر

فرمانده صلیب
شورای بزرگان
نگهبانان
خلوتگاه درونی
استادان بزرگ

پیشینیان

فرزندان قابیل
فرقه انشنتس

گروه‌های مرتبط

امپراتوری هخامنشی
امپراتوری روم
کاخ بورجیا
امپراتوری بیزانس
اکستریمستز

مذهب

بی‌دین، خداباور

تاریخ بنیان‌گذاری

حدود ۷۵۰۰۰ بیش از میلاد (افسانه)
قرن ۱۴ پیش از میلاد

تمپلارها (Templars) که همچنین با عنوان فرقه شوالیه‌های تمپلار و فرقه معبد سلیمان شناخته می‌شوند، یک فرقه نظامی و راهب-مانند هستند که در دوران معاصر به دولت سایه تبدیل شده‌اند و یک شرکت چند-ملیتی به نام صنایع آبسترگو را بنیان کرده‌اند.  قبل از این که فرقه‌ی شوالیه به طور رسمی شکل بگیرد، آن‌ها تحت نام‌های مختلفی مثل فرزندان قابیل و فرقه پارینه‌ها فعالیت می‌کردند. هدف تمپلارها ساخت یک دنیای آرمانی است، با این حال تفسیر آن‌ها از این دنیا کاملا در تضاد با ایدئولوژی دشمن قسم‌خورده‌شان یعنی انجمن برادری اساسین است.

در حالی اساسین‌ها باور دارند که روزی دنیای آرمانی قابل دستیابی است و این فرآیند به تدریج صورت می‌گیرد، اما تمپلارهای باور دارند که انسان ذاتا به سمت انحراف گرایش دارد و این موضوع قابل دستیابی نیست. از این رو آن‌ها سعی دارند یک نظم نوین جهانی را پیاده‌سازی کنند و باور دارند که تنها با کنترل انسانیت توسط یک جامعه روشن‌فکر است که صلح واقعی محقق می‌شود.

به خاطر این اختلاف ایدئولوژی، تمپلارها یک نبرد مداوم را با اساسین‌ها داشته‌اند که از هزاران سال پیش تا دوران معاصر ادامه پیدا کرده است. تمپلارها همچنین تبدیل به دشمنان فرقه جونو شده‌اند، فرقه‌ای که جان خودشان را برای بازیابی حکمرانی ایسو بر بشریت فدا می‌کنند.

صفحات دیگر