ویکی Assassin’s Creed

صنایع آبسترگو (Abstergo Industries)

اشتراک‌گذاری

صنایع آبسترگو

Abstergo Industries

صنایع آبسترگو (Abstergo Industries) Assassin’s Creed

بنیان‌گذار

تمپلارها

گروه‌های وابسته

سرگرمی‌های آبسترگو

تاریخ تاسیس

۱۹۳۷

اعضای برجسته

  • هنری فورد
  • رانسوم ایلای اولدز
  • آلن ریکین
  • وارن ویدیچ
  • دنیل کراس

صنایع آبسترگو (Abstergo Industries) یک کمپانی چندملیتی است که در راستای فعالیت‌های فرقه تمپلار در دوران مدرن فعالیت می‌کند. صنایع آبسترگو و زیرمجموعه‌های آن یکی از بزرگترین و برجسته‌ترین شرکت‌های دنیا است و در هزار سال گذشته نقشی اساسی در توسعه تکنولوژی انسان داشته است.

علیرغم کمک‌هایی که این کمپانی در راستای توسعه تکنولوژی انجام داده اما هدف اصلی صنایع آبسترگو همان طور اعضای تمپلار دیکته کرده‌اند «نابودی فرقه اساسین، به دست آوردن تکنولوژی‌های پیشرفته از تمدن اول، و ایجاد نظم نوین جهانی است».

تا سال ۲۰۱۲ صنایع آبسترگو در بخش‌های مختلف تجاری گسترش پیدا کرد و چند شرکت تابعه مختلف از جمله سرگرمی‌های آبسترگو را راه‌اندازی کرد. در همان سال این کمپانی توسط دولت ایالت متحده برای آزمایش «فلوراید جدید» مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت و به همین دلیل حساب‌های شرکت غیرفعال شد. این موضوع کمپانی را مجبور کرد تا هر چه سریع‌تر برنامه خود برای پرتاب ماهواره چشم-آبسترگو را عملی کند.