ویکی توکیو غول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کمیته امنیت توکیو (Tokyo Security Committee)

اشتراک‌گذاری

کمیته امنیت توکیو (Tokyo Security Committee)، به اختصار TSC سازمانی جایگزین کمیسیون مقابله با غول است که به دنبال درگیری با V شکل گرفت. این سازمان به جای ارائه خدمات ضد-غول، یک نیروی صلح‌طلب است که با تهدید یتیمان اژدها (Dragon Orphans) مقابله می‌کند. اعضای آن همانند CCG رتبه‌بندی می‌شوند اگرچه ماموران میدانی آن با نام «صلح‌جویان» شناخته می‌شوند.

کمیته امنیت توکیو با جبهه متحد که یک سازمان غول است در زمینه همزیستی بین انسان‌ها و غول‌ها همکاری می‌کند.

اعضا

فرمانده‌ها

 • ایتسوکی ماروده
 • تاکاشی هویوجی
 • کیوکو آئورا
 • کوری یوآی
 • جوزو سوزویا
 • کنجین ناکارای
 • کاتسویا مابوچی

کارکنان

 • هانابه آبارا
 • میزورو تاماکی
 • میوکی میکاگه
 • تاکوئومی کورویوا
 • ایوائو کورویوا
 • ماتسوری سوزوکی
 • تایشی فورا
 • هیدیوشی ناگاچیکا
 • میساتو گوری
 • چیه هوری
 • اوکاهیرا
 • گایوماسا توکاگه

جوخه کویینکس

 • کوکی اوریه
 • سایکو یونبایاشی
 • یوسا آریما
 • چینگ-لی شاو
 • توما هیگمارو
 • سوزو سانزو
 • ریوسن تاتسومیچی
صفحات دیگر