ویکی توکیو غول

یتیمان اژدها (Dragon Orphans)

اشتراک‌گذاری

یتیمان اژدها (Dragon Orphans) موجودات خصومت‌آمیز و شبیه انسان هستند که بعد از شکل‌گیری اژدها در توکیو آشکار شدند. آن‌ها شکارچیان پرخاشگری هستند که با هر چیز زنده‌ای که روبرو می‌شوند آن را می‌خورند. بعد از نابود شدن بدن اصلی اژدها، این موجودات بازتولید خود را در شهر ادامه دادند و تهدیدی برای هر دو انسان‌ها و غول‌ها شدند.

خصوصیات

موجوداتی شبیه به انسان و بزرگ‌تر از اندازه میانگین انسان هستند. سر آن‌ها بدون سیما است و تنها یک دهان بزرگ با دندان‌های تیز دارند. آن‌ها هیچ خصوصیاتی در مورد جنسیت ندارند.

آن‌ها دارای نوعی غیر معمول و کمیاب هستند که هر زمان مجروح یا کشته شوند، منفجر شده و سمومی را در فضای اطراف خود پخش می‌کنند. قربانیانی که در معرض سموم قرار بگیرند دچار ترشح بیماری تولید بیش از حد سلول آرسی می‌شوند یا تبدیل به غول می‌شوند.

شخصیت

این موجودات فردیتی از خود نشان نمی‌دهند و هوششان را می‌توان مشابه به یک حیوان یا نوزاد انسان دانست.