بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کاکوگان (Kakugan)

اشتراک‌گذاری
کاکوگان (Kakugan)
چشم چپ کانکی تبدیل به کاکوگان می‌شود

کاکوگان (Kakugan) (به معنی چشم قرمز) چشم یک غول در شرایطی است که عنبیه به رنگ قرمز و صلبیه به رنگ سیاه (همراه با رگه‌های قرمز) تبدیل شده باشد. غول با تمایل خودش می‌تواند وارد این وضعیت شود اما زمانی که برانگیخته است، به شدت گرسنه است، یا از کاگونه خود استفاده می‌کند نیز به این حالت در‌آید. کاکوگان در واقع تاثیر فعال شدن سلول‌های Rc است.

عموما یک غول از دو کاکوگان بهره می‌برد و هر دو همزمان فعال می‌شود. اگر در غولی تنها یک کاکوگان وجود داشته باشد، آن غول یک-چشم است. نوع جدید دیگری از دورگه غول-انسان به نام کویینکس وجود دارد که شبیه به غول‌های یک-چشم هستند اما در آن‌ها صلبیه به جای رنگ سیاه، خاکستری است.

دانستنی‌ها

  • مواردی وجود دارند که غول‌ها با عنبیه قرمز و صلبیه سفید دیده شده‌اند. از جمله تاتارا و یاموری.
  • کورونا یاسوهیسا و کوکی اوریه به ترتیب تنها غول یک-چشم و کویینکس هستند که از دو کاکوگان بهره می‌برند.
صفحات دیگر