ویکی توکیو غول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کاکوجا (Kakuja)

اشتراک‌گذاری

کاکوجا (Kakuja به معنی فرد قرمز) در مجموعه توکیو غول نوعی غول با کاگونه تغییریافته است که بدن غول را فرا می‌گیرد. اگرچه چنین اتفاقی نادر است اما می‌تواند از طریق غول‌خواری مکرر اتفاق بیفتد. زمانی که در یک بخش یا منطقه نسبتِ غول‌ها به آدم‌ها بیشتر باشد به دلیل کمبود موجودی غذایی چنین اتفاقی معمول‌تر است.

گاهی مرحله‌ی تغییر به صورت ناقص انجام می‌شود که باعث ایجاد نیمه-کاکوجا می‌شود.

بیولوژی

در عمل غول‌خواری، غول سلول‌های Rc را جذب می‌کند که میزان این سلول‌ها در بدن افزایش پیدا می‌کند. اگر انباشتگی سلول‌ها از میزانی بیشتر شود، این باعث ایجاد یک جهش و تشکیل یک کاگونه جدید می‌شود.

قدرت‌ها

جدا از کاگونه‌ی درنده‌ای که غول‌ها دارند، یک کاکوجا دارای یک کاگونه ویژه نیز است که بدن او را می‌پوشاند و مثل یک زره عمل می‌کند. این کاگونه استحکام کاکوجا را تقویت می‌کند و توانایی‌های مختلفی را در اختیار او قرار می‌دهد که مبارزه با آن‌ها را بسیار دشوار می‌کند.

این مشخص نیست که چرا برخی از این غول‌ها قادرند ذهن خود را کنترل کنند و برخی نه. ممکن است یکی از دلایل آن این باشد که غول‌های ناپایدار یک کاکوجا نیمه/ناقص هستند و یک کاکوجا کامل نباید مشکلی در حفظ کنترل خود داشته باشد.

به نظر می‌رسد که کاگونه‌ی یک کاکوجا در صورت نیاز می‌تواند با شکل ماسک صورت کاربر را پوشش دهد.

کاکوجاهای شناخته شده

منابع

صفحات دیگر