بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

غول (Ghoul)

اشتراک‌گذاری

غول‌ها (Ghouls) گونه‌ای گوشتخوار و آدمخوار هستند که تنها قادر به خوردن انسان‌ها و دیگر غول‌ها هستند. آن‌ها تا حدود زیادی شبیه به انسان‌ها هستند به طوری که ویژگی‌ها، ظاهر فیزیکی و هوش مشابهی با آن‌ها دارند. تفاوت اصلی در ژنتیک، طرز فکر و خوراک آن‌ها است.

طی شرایط خاصی حتی غول‌ها و انسان‌ها می‌توانند بچه داشته باشند (مانند غول یک-چشم و نیمه-انسان)، و اگرچه یک جراحی پیوند کاکوهو (kakuhou) با موفقیت انجام گیرد، می‌توان یک ساخته دورگه ایجاد کرد.

به دلیل شکارچی بودن آن‌ها در قبال انسان‌ها، غول‌ها توسط CCG تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

انواع

  • غول یک-چشمی، یک دورگه نادر بین انسان و غول است که می‌تواند به صورت طبیعی یا مصنوعی متولد شود.
    • کوینکس (Quinx) یک غول یک-چشم مصنوعی با کاکوهو محدود است که توسط CCG ساخته می‌شود.
    • اوگای (Oggai) نوع دیگری از غول یک-چشم مصنوعی است که آن هم توسط CCG و با به کارگیری کاکوهوی رایز کامیشیرو (Rize Kamishiro) ساخته می‌شود.
  • نیمه-انسان یک دورگه انسان-غول است که بدون توانایی‌های غول‌ها متولد می‌شود.
  • کاکوجا (Kakuja) غولی است با سلول‌های Rc جهش‌یافته با یک کاگونه زرهی که به واسطه آدم‌خواری پی‌درپی به وجود آمده است.

دانستنی‌ها

  • غول‌ها می‌توانند سیگار بکشند، همچنین نسبت به فلزها و پلاستیک و مواد دیگر آلرژی داشته باشند.
صفحات دیگر