توکیو غول

جبهه متحد (United Front)

اشتراک‌گذاری

جبهه متحد (United Front) یک سازمان غول در مجموعه توکیو غول است که برای همزیستی بین نژادها با کمیته امنیت توکیو همکاری می‌کند. فعالیت‌های این سازمان شامل همزیستی با یتیمان (orphans)، آموزش عمومی و حفظ صلح می‌شود.

این سازمان از بقایای Goat شکل گرفته است.

اعضا

رهبران

عضوها