ویکی توکیو غول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

قبیله واشو (Washuu Clan)

اشتراک‌گذاری
قبیله واشو (Washuu Clan) توکیو غول

خاندان یا قبیله واشو (Washuu Clan) یک قبیله غول هستند که از خاورمیانه سرچشمه گرفته شده‌اند. آن‌ها در سراسر تاریخچه خود غالبا به غول‌خواری می‌پرداختند که این موضوع باعث می‌شد تا از زمان تولد آن‌ها از سلول‌های RC قدرتمندی بهره ببرند. قبیله واشو در تشکیلات CCG نیز نفوذ داشتند و خانواده مرکزی آن را هدایت می‌کند. اعضای آن‌ها برای یک قرن غول‌ها را شکار می‌کردند و به روش‌های اختصاصی آن‌ها را نابود می‌کردند. در سال ۱۸۹۰ دولت ژاپن این خانواده را برای تاسیس نهاد مقابله با غول به خدمت گرفت، یک آژانس دولتی فدرالی که به مدیریت و تعقیب غول‌ها می‌پرداخت. از آن زمان، اعضای این قبیله به عنوان مقامات برجسته به شکل قانونی به فعالیت پرداختند.

گفته شده است که اعضای واشو به عنوان بازرسانی جدی شناخته می‌شوند که برای کامل کردن ماموریت‌ها افراد زیادی را قربانی می‌کنند. تنها استثنا یوشیتوکی واشو است که با زیردستانش با ملایمت و نیکی رفتار می‌کند.

اتو یوشیمورا بعدها ادعا کرد که قبیله واشو یک متحد قدیمی برای سازمان غول V است. او علاوه بر این، گفته است که این قبیله گرفتار درگیری با یک غول یک-چشم قدرتمند شده که نتیجه این درگیری به تشکیل CCG ختم شده است.

خاندان واشو در واقع از غول‌هایی تشکیل شده که خود را مانند انسان‌ها نشان می‌دهند. آن‌ها با استفاده از قدرتی که دارند و به واسطه اداره یک آژانس قانونی ضد غول، راز طبیعت حقیقی خود را پنهان نگه داشته‌اند.

بعدها برای کایکو آشکار شد که قبیله واشو از سازمان V به عنوان جمع‌آورنده اجساد استفاده می‌کند تا نیاز آن‌ها برای مصرف گوشت انسان تامین شود.

در زمان عملیات فرود روشیما، تمام اعضای خانواده اصلی به جز ماتسوری توسط اعضای V، دلقک‌ها و نیمورا فوروتا از بین رفتند.

اعضا

خانواده اصلی

 • دایکیچی واشو
 • یوشیو واشو
 • سونیوشی واشو
 • یوشیتوکی واشو
 • ایو واشو

انشعاب خانواده‌ها:

خانواده آریما

خانواده فوروتا

خانواده ایهی

 • هیرو ایهی
 • شیو ایهی

خانواده سوزو

 • ریکای سوزو

نامشخص

 • ریزه کامیشیرو
 • مادر کامیشیرو
 • ماموران نیمه-انسان از باغ آفتاب
 • پادشاه زیرزمین
 • کایکو

وابستگان

 • V
 • آدام گینر
 • GFG
صفحات دیگر