توکیو غول

رتبه‌بندی غول‌ها (Rating)

اشتراک‌گذاری

رتبه‌بندی غول‌ها (Rating) سیستمی است که کمیسیون مقابله با غول برای طبقه‌بندی غول‌ها با توجه به قابلیت‌های شخصی آن‌ها و همین طور میزان تهدیدشان استفاده می‌کند.

معیار ارزیابی رتبه

رتبه‌بندی یک غول بر اساس توانایی‌های شخصی او سنجیده می‌شود. معیارهای زیر میزان درجه غول بر اساس قابلیت‌های آن را نشان می‌دهد و همین طور معادل تقریبی بازرس مورد نیاز جهت مقابله با آن را نشان می‌دهد:

رتبه SSS

معیار نامشخص است.

رتبه SS

چند بازرس کلاس ویژه نیاز است.

رتبه +S

به طور تقریبی برابر با توانایی یک بازرس کلاس ویژه متوسط است.

رتبه -S

به طور تقریبی برابر با توانایی یک بازرس کلاس ویژه معاون متوسط است.

رتبه A

با یک بازرس کلاس اول قابل قیاس است.

رتبه B

با یک بازرس رده ۱ تا رده ۳ قابل قیاس است.

رتبه C

غول‌هایی با توانایی پایین.

علاوه بر توانایی‌های یک غول، میزان خسارتی که غول‌ها وارد می‌کنند نیز سنجیده می‌شود. در این رتبه‌بندی حوادثی که غول در آن مرتکب شکار کردن و کشتن شده نیز لحاظ می‌شود.

برای برخی از غول‌هایی که از نفوذ و تسلط زیادی بر دیگر غول‌ها بهره مندند میزانی از افزایش رتبه به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

رتبه‌بندی غول‌های شناخته شده

[su_table responsive=”yes” class=”f-table”]

رتبه غول
SSS اتو یوشیمورا، یوشیمورا، روما هویتو
+SS سیدو تاکیزاوا
~SS نورو، تاتارا، سیدو تاکیزاوا
SS بیگ مادام، هینامی فوگوچی، روما هویتو، ریو، کایا ایریمی، ماتاساکا کامیشیرو، کن کانکی/هایسه ساساکی، آیاتو کیریشیما، انجی کوما، دوناتو پورپورا، کورونا یاسوشیسا
~S نیشیکی نیشیو
S برادران بین، یامادا شیطان، اتو یوشیمورا، ریزه کامیشیرو، میزا کوساکاری، کوکی اوریه، ناکی، فندوق‌شکن، یاکومو اوموری، شو سوکیاما
+A یومیتسو توموئه، هوگورو، شوئوسی ایدرا
~A فندوق‌شکن، ریو/شیکورائه
A کارائو سائکی، رهبر ماسک‌های جمجمه
+B آکاشی کوبایاشی
B میانگین اعضای درخت آئوگیری
C مترسک

[/su_table]