ویکی توکیو غول

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کایکو

اشتراک‌گذاری

کایکو

Kaiko

کایکو توکیو غول

گونه

غول
نیمه-انسان (قبلا)

وضعیت

مرده

جنسیت

مذکر

وابسته به

V
باغ آفتاب
قبیله واشو

اولین نمایش

چپتر ۱۲۴ (مانگا)
قسمت ۲۰ (انیمه)

کایکو (Kaiko) یک غول و عضو ارشد از سازمان مرموز V بود. او یکی از توطئه‌گران اصلی برای تولد اژدها بود با این هدف که توکیو را سراسر از غول کند.

گذشته

اطلاع زیادی از گذشته‌ی کایکو وجود ندارد به جز این که او در باغ آفتاب به عنوان یک نیمه-انسان پرورش یافته و توسط کیشو آریما آموزش دیده است.

صفحات دیگر