بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

باغ آفتاب (Sunlit Garden)

اشتراک‌گذاری
باغ آفتاب (Sunlit Garden) توکیو غول

باغ آفتاب (Sunlit Garden) که همچنین به طور ساده با عنوان باغ شناخته می‌شود، مکانی در مجموعه توکیو غول است که در مالکیت کمیسیون مقابله با غول قرار دارد. در این جا برای بچه‌های مستعد آموزش ویژه فراهم می‌شود، هر چند که منظور و هدف از آن برای عموم افشا نشده است.

ظاهر

این مکان تا به حال نشان داده نشده، ظاهر و محل آن همانند یک معما باقی مانده است. فلش‌بک‌هایی از این مکان زمینی از گل‌ها را نشان می‌دهد که مشخص نیست واقعی است یا نمادین.

هدف حقیقی

باغ آفتاب جایی برای پرورش و رشد بچه‌های نیمه-انسان است تا از آن‌ها بعد از فارغ‌التحصیل شدن به عنوان بازرسان غول مستعد و آموزش‌دیده استفاده شود. این جا همین طور جایگاه غول‌هایی اصیل چون ریزه کامیشیرو است تا دودمان طایفه واشو را حفظ کنند.

اعضای شناخته شده

صفحات دیگر