توکیو غول

روما هویتو

اشتراک‌گذاری

روما هویتو

Roma Hoito

روما هویتو توکیو غول

نام‌های مستعار

داجی مادر
جیسپی

گونه

غول

وضعیت

مرده

سن

۵۱ (توکیو غول)
۵۴-۵۵ (توکیو غول re:)

جنسیت

مونث

مرگ

۲۱ آوریل، ۵ ب.ح.ت.ف

وابسته به

دلقک‌ها - بنیان‌گذار
آنتیک (قبلا)

پیشه

پیشخدمت (قبلا)

حالت منحصر به فرد

کاکوجا

رتبه

SSS (به عنوان داجی مادر)
SS (به عنوان جیسپی)

اولین نمایش

فصل ۸۴ (مانگا)
قسمت ۱۸ (انیمه)

روما هویتو (Roma Hoito) غولی بود که برای اهداف دلقک‌ها در آنتیک نفوذ پیدا کرد. او در میان دلقک‌ها با لقب جیپی شناخته می‌شد.

روما بنیان‌گذار دلقک‌ها بوده و او این موضوع را به عنوان بخشی از «بازی» خود به عنوان راز نگه داشته است. اگرچه او در ظاهر جوان و ضعیف دیده می‌شود اما او در حقیقت غولی قدرتمند به نام داجی مادر (Dodgy Mother) است که در سال‌های دور با تسونیوشی واشو رودررو شده است.

روما همراه با شیکورائه به منظور کمک به کیچیمورا واشو برای کشتن دو بازرس در دفتر او حضور پیدا کرد. با وجود تغییر حالت روما به کاکوجایش اما او در نهایت توسط یکی از بازرسان یعنی کوکی اوریه کشته شد.